Work statistics in open quantum systems

Julkaisun otsikon käännös: Työn statistiikka avoimissa kvanttimekaanisissa systeemeissä

Samu Suomela

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Nopea kehitys pienten komponenttien valmistamisessa on tehnyt tarpeelliseksi laajentaa termodynamiikan konseptit pieniin systeemeihin ja lopulta kvanttimekaanisiin systeemeihin. Näiden systeemien pienen koon takia termodynaamisia suureita, kuten työtä ja lämpöä, ei voida kuvata pelkällä keskiarvolla, vaan koko jakauma täytyy ottaa huomioon. Tässä väitöskirjassa tutkitaan työn statistiikkaa avoimissa kvanttisysteemeissä. Väitöskirjassa näytetään, että työn määritelmät, jotka ovat yhtenevät suljetuille systeemeille, voivat johtaa eri tuloksiin avoimissa kvanttisysteemeissä. Työssä laajennetaan myös työn fluktuaatiorelaatiot lähes adiabaattisesti ajasta riippuviin systeemeihin. Väitöskirjassa kehitetään myös malli, joka ottaa huomioon ympäristön äärellisen koon. Tämä malli mahdollistaa työn mittaamiseen ehdotettujen kokeiden mallintamisen, joissa ympäristön koon täytyy olla pieni lämmönvaihdon mittaamiseksi. Mallille kehitetään myös stokastinen vastine, joka mahdollistaa stokastisen termodynaamikan käytön työn ja lämmön analysoimiseen. Väitöskirjassa kehitetyt menetelmät mahdollistavat termodynamiikan tutkimisen systeemeissä, joita ei tavanomaisilla menetelmillä pystytä tutkimaan.
Julkaisun otsikon käännösTyön statistiikka avoimissa kvanttimekaanisissa systeemeissä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Ala-Nissilä, Tapio, Vastuuprofessori
  • Ala-Nissilä, Tapio, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7264-7
Sähköinen ISBN978-952-60-7263-0
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • avoimet kvanttisysteemit
  • termodynamiikka
  • stokastinen termodynamiikka
  • työfluktuaatiot

Siteeraa tätä