Whose game, whose rules: Neoliberal hegemony and corporate power in climate change governance - Exploring the outcome in the energy sector

Julkaisun otsikon käännös: Kenen säännöillä pelataan: uusliberaali hegemonia ja yritysten poliittinen vaikutusvalta ilmastopolitiikassa

Lotta Aho

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ilmastonmuutos on globaali uhka, jonka torjuminen vaatii välittömiä maailmanlaajuisia toimenpiteitä. Ilmastonmuutos on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan ennennäkemätön ongelma ihmiskunnan historiassa. Ongelman laajuus on nykyään hyvin käsitetty, eikä ilmastonmuutoksen torjuminen ole enää vain ympäristöpoliittinen, vaan enenevässä määrin myös talouspoliittinen kysymys. Ilmastotiede on jo pitkään vaatinut merkittäviä kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä ilmastonmuutoksen vakavimpien seurausten välttämiseksi. Vaikka talouskasvun ja päästöjen yhteys on selkeästi osoitettu, on ilmastopolitiikankin päätavoitteena talouskasvu. Ongelman taloudellinen ulottuvuus onkin johtanut osin sen kutistumiseen taloudelliseksi kysymykseksi, jossa talouskasvun vaatimus estää päästöjen radikaalin vähentämisen. Väitöskirjani tarkastelee syitä päästöjä kunnianhimoisesti vähentävän ilmastopolitiikan puuttumiselle. Analysoin työssäni valtasuhteita, jotka ovat johtaneet markkinapohjaiseen ilmastopolitiikkaan, sekä päästökaupan heikkouksia ilmastonmuutoksen torjunnassa - erityisesti päästövähennysten saavuttamisessa. Tutkimukseni tavoite on edistää ymmärrystä ideologioiden ja vallan merkityksestä ilmastopolitiikassa. Parempi ymmärrys voi vauhdittaa muutosta kohti ilmastopolitiikkaa, jossa päästöjen vähentäminen olisi politiikan päätavoite. Työni ensimmäinen essee analysoi uusliberaalin hegemonian muodostumista ja ylläpitoa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Lisäksi se tutkii monikansallisten yhtiöiden poliittisen vaikutusvallan osuutta päästökaupan valinnassa ilmastopolitiikan pääasialliseksi välineeksi. Päästökauppa nähdään hegemonian ja yritysten poliittisen vaikutusvallan ilmentymänä status quon varmistamiseksi. Tutkimukseni toinen ja kolmas essee tarkastelevat uusliberaalin hegemonian ja energia-yhtiöiden poliittisen vaikutusvallan tuloksia. Käytän näissä empiirisissä esseissä tilastollisia menetelmiä ja aineistoni kattaa maailman suurimpien öljy- ja sähköyhtiöiden päästö- ja taloustiedot usean vuoden ajalta. Tulokset osoittavat, että yritykset voivat käyttää poliittista valtaa sekä estämään lainsäädäntöä, että priorisoimaan taloudellista tehokkuutta päästöjen vähentämisen sijaan päästökaupan suunnittelussa. Väitöskirjani esittää, että yksi pääasiallisista syistä kasvavaan kuiluun ilmastotieteen ja -politiikan välillä johtuu vallitsevasta uusliberaalista ideologiasta, joka priorisoi vapaita markkinoita, yritysten voittoja ja taloudellista tehokkuutta päästövähennysten sijaan. Tutkimukseni havainnollistaa energiayhtiöiden vaikutusvaltaa päästökaupan valinnassa ilmastopolitiikan päävälineeksi, sen tehottomuutta päästöjen vähentämisessä, sekä sitä, kuinka energiayhtiöt voivat hyötyä päästökaupasta taloudellisesti. Teoreettisena viitekehyksenä käytetty gramscilainen teoria korostaa ideoiden, instituutioiden ja taloudellisen vallan merkitystä. Teoria auttaa selittämään uusliberaalin lähestymistavan sitkeyttä ilmastopolitiikassa, vaikka sillä saavutetut tulokset ovat parhaimmillaankin täysin riittämättömiä lmastonmuutoksen torjumiseen.
Julkaisun otsikon käännösKenen säännöillä pelataan: uusliberaali hegemonia ja yritysten poliittinen vaikutusvalta ilmastopolitiikassa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Ritvala, Tiina, Vastuuprofessori
  • Lundan, Sarianna, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-3931-2
Sähköinen ISBN978-952-60-3932-9
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • ilmastonmuutos
  • yritysten poliittinen vaikutusvalta
  • päästökauppa
  • hegemonia
  • uusliberalismi
  • poliittinen taloustiede

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kenen säännöillä pelataan: uusliberaali hegemonia ja yritysten poliittinen vaikutusvalta ilmastopolitiikassa: Neoliberal hegemony and corporate power in climate change governance - Exploring the outcome in the energy sector'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä