Yhteissuunnittelu verkossa: Sosiaalisen median välineitä käyttäjälähtöisen suunnittelun ja innovoinnin tueksi

Pirjo Friedrich (née Näkki)

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Käyttäjien osallistumista tietojärjestelmien suunnitteluun pidetään yleisesti hyödyllisenä. Kuluttajille suunnattujen verkkopalvelujen potentiaalisia käyttäjiä voi kuitenkin olla vaikea tavoittaa ja ottaa mukaan suunnitteluprosessiin. Sosiaalinen media tarjoaa luontevan kommunikaatiokanavan ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia näiden käyttäjäryhmien kanssa toimimiseen. Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia, kuinka sosiaalisen median välineitä voidaan käyttää tukemaan käyttäjien osallistumista suunnittelu- ja innovaatioprosesseihin ja miten sosiaalinen media vaikuttaa käyttäjäosallistumiseen. Väitöskirjan teoreettinen perusta on käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa, osallistuvassa suunnittelussa ja käyttäjälähtöisessä innovoinnissa. Näitä menetelmiä yhdistämällä työn tuloksena syntyi työkaluja ja menetelmiä verkkopohjaiseen yhteissuunnitteluun, jota toteutettiin Owela (Open Web Lab) -työtilassa. Owela koostuu blogipohjaisesta keskustelualustasta, käyttöpäiväkirjoista, reaaliaikaisesta verkkokeskustelusta, verkkokyselyistä ja gallupeista, joita voidaan yhdistellä eri innovaatio- ja suunnittelutarkoituksiin. Tässä väitöskirjassa esitetään tuloksia kuudesta Owelassa tehdystä tapaustutkimuksesta, joissa kuluttajat osallistuivat verkkopohjaiseen yhteissuunnitteluun koko innovaatioprosessin ajan tai sen joissain vaiheissa. Sosiaalisen median työkalut osoittautuivat hyödyllisimmiksi alkuvaiheen kartoituksessa ja ideoinnissa, jotka olivat myös käyttäjille mielekkäimmät vaiheet. Konseptisuunnittelun aikana sosiaalinen media mahdollistaa suuren käyttäjäjoukon osallistumisen konseptien arviointiin ja kehittämiseen. Jaettuja käyttöpäiväkirjoja ja reaaliaikaisia verkkokeskusteluja voi puolestaan käyttää iteratiivisen ohjelmistokehityksen aikana nopean käyttäjäpalautteen keruuseen todellisista käyttötilanteista. Verkkopohjaiset työkalut eivät korvaa kasvokkain tapahtuvaa suunnittelua, mutta ne täydentävät sitä. Verkkotyökalut mahdollistavat jatkuvan vuorovaikutuksen käyttäjien kanssa ja alentavat tiettyjen käyttäjien osallistumiskynnystä. Käyttäjät voivat osallistua suunnitteluprosessiin haluamaansa aikaan, ja suunnitteluprosessin läpinäkyvyys auttaa heitä näkemään osallistumisen vaikutukset lopulliseen tuotteeseen tai palveluun. Osallistuminen suunnitteluprosessiin voi olla käyttäjille jopapalkitseva kokemus, jos se tarjoaa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja ilmaista omaa luovuutta. Toisaalta sosiaalisessa mediassa yksittäisten ihmisten panos voi olla pieni ja satunnainen, tai sitten erittäin aktiiviset henkilöt hallitsevat suunnitteluprosessia. Käyttäjien kyvyt ilmaista itseään riippuvat heidän vuorovaikutustaidoistaan verkossa, eikä käyttäjillä ole tiedossa nimettömien osallistujien taustoja, jotka auttaisivat tulkitsemaan heidän kommenttejaan. Jos yhteissuunnittelu on liian avointa eikä osallistujilla ole yhteistä tavoitetta, käyttäjät voivat turhautua. Liian vaativat tehtävänannot eivät innosta vapaaehtoisesti osallistuvia käyttäjiä. Verkkopohjainen yhteissuunnittelu hämärtää osallistujaryhmien välisiä rajoja.Käyttäjistä tulee myös suunnittelijoita ja jopa päätöksentekijöitä, kun taas suunnittelijoista tulee prosessin fasilitoijia. Tutkijoiden roolina on antaa käyttäjille kevyitä tehtäviä ja ohjeistaa omien tarpeiden analysointiin sekä omien ystävien osallistamiseen. Fasilitointi vaatii paljon aikaa ja resursseja jatkuvaan osallistumiseen ja verkkotyötilan säännölliseen päivittämiseen. Tehtävät täytyy muotoilla selkeästi, ja niissä pitää olla valinnanvaraa, jotta ne innostavat erilaisia ihmisiä osallistumaan.
  Julkaisun otsikon käännösYhteissuunnittelu verkossa: Sosiaalisen median välineitä käyttäjälähtöisen suunnittelun ja innovoinnin tueksi
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Nieminen, Marko, Vastuuprofessori
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-951-38-8003-3
  Sähköinen ISBN978-951-38-8004-0
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Yhteissuunnittelu verkossa: Sosiaalisen median välineitä käyttäjälähtöisen suunnittelun ja innovoinnin tueksi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä