Vettä käyttävät yritykset vesiturvallisuuden ja vesivarojen hallinnan vaikuttajina – tapaustutkimuksia vesivastuullisuusaloitteista Etelä-Afrikassa globaaleihin vallan verkostoihin

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tässä väitöskirjassa tarkastellaan vettä käyttäviä yrityksiä vesiturvallisuuden ja vesivarojen hallinnan vaikuttajina. Väitöskirjassa rakennetaan analyyttinen viitekehys, jonka kautta tutkitaan yritysten vallan muotoja ja strategioita, toiminnan ajureita, ja toiminnan legitimiteettiä. Viitekehystä testataan ja sovelletaan kolmeen tapaustutkimukseen: 1) vesiintensiivisiä globaaleja ruoka- ja maatalousarvoketjuja – ja verkostoja hallitsevat yritykset, 2) vesivastuullisuuden periaatteiden ja käytänteiden kehittämiseen osallistuvat yritykset, ja 3) vesivastuullisuusaloitteissa ja hankkeissa Etelä-Afrikassa toimivat yritykset. Väitöskirjan tulokset osoittavat tutkituilla yrityksillä olevan huomattavasti vaikutusvaltaa vesivarojen hallinnan prosesseihin ja vesiturvallisuuteen globaalilta paikalliselle tasolle. Vesiintensiivisiä ruoka- ja maatalousarvoketjuja- ja verkostoja hallitsevien yritysten tunnistetaan olevan osa globaalia 'virtuualiveden hegemoniaa', ja vesivastuullisuuden periaatteita ja käytänteitä kehittävien yritysten kontribuoineen ylikansallisen vesivarojen hallinnan regiimin syntyyn. Veden niukkuuden, sidosryhmien paineen ja julkisen sektorin paikoittaisen epäonnistumisen vesivarojen hoitajana osoitetaan erityisesti vaikuttaneen yritysten aktiivisempaan ja proaktiivisempaan toimintaan vesivarojen hallinnassa. Yritysten toimijuuden legitimiteetistä löydetään kuitenkin puutteita. Yksikään tutkituista yrityksistä ei ole vielä sisäistänyt veden kokonaisvaltaisesti kestävää käyttöä osaksi liiketoimintansa strategista ydintä. Myös sidosryhmien tasapuolisessa osallistumisessa eri hallinnan prosesseihin ja prosessien vastuullisuudessa ja läpinäkyvyydessä havaitaan puutteita. Yritysten proaktiivisen toiminnan osoitetaan johtaneen osallistavan vesivarojen hallinnan aktivoitumiseen ja parempaan resurssointiin, mutta tulokset vahvistavat myös aiemmat huolet hallinnan pirstaloitumisesta ja prosessien ja resurssien yksityisen kaappauksen uhasta. Väitöskirjan tulokset osoittavat vettä käyttävien yritysten roolin tulleen keskeiseksi vesivarojen hallinnassa. Yleisen vesiturvallisuuden takaamiseksi yksityisen riskienhallinnan sijaan yritysten toimintaa täytyy kuitenkin tarkastella kriittisesti ja ohjata, mihin väitöskirjassa kehitetyn analyyttisen viitekehyksen ehdotetaan tarjoavan välineen. Vesipolitikan globaaliksi tavoitteeksi suositellaan sidosryhmien tasapuolisen osallistumisen, vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden takaamista niin yritysten vesivastuullisuushankkeissa kuin laajemmassa vesivarojen hallinnassa, mihin yritykset vaikuttavat.
Julkaisun otsikon käännösVettä käyttävät yritykset vesiturvallisuuden ja vesivarojen hallinnan vaikuttajina – tapaustutkimuksia vesivastuullisuusaloitteista Etelä-Afrikassa globaaleihin vallan verkostoihin
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Varis, Olli, Vastuuprofessori
 • Keskinen, Marko, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6859-6
Sähköinen ISBN978-952-60-6860-2
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

 • vettä käyttävät yritykset
 • vesiturvallisuus
 • vesivarojen hallinta
 • arvoketjut- ja verkostot
 • yritysten vesivastuullisuus
 • yritysten valta
 • legitimiteetti
 • Etelä-Afrikka

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Vettä käyttävät yritykset vesiturvallisuuden ja vesivarojen hallinnan vaikuttajina – tapaustutkimuksia vesivastuullisuusaloitteista Etelä-Afrikassa globaaleihin vallan verkostoihin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä