Visuaalinen tieto ja tiedon visualisointi tietointensiivisissä organisaatioissa

Miikka Lehtonen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja pureutuu tietämisen ja tiedon luomisen visuaaliseen ulottuvuuteen tietointensiivisissä organisaatioissa Suomessa ja Japanissa. Aiempi tiedon luomisen tutkimus on pääasiassa keskittynyt kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä tiedon kognitiivisuuteen, jolloin visuaalisuus ja performatiivisuus ovat jääneet melkeinpä kokonaan huomiotta. Voidaksemme paremmin ymmärtää elottomien asioiden merkityksen tiedon luomisessa olen tässä väitöskirjassa lähestynyt visuaalista tietoa ja tiedon visualisointia performatiivisuuden ja sosiomateriaalisuuden näkökulmasta. Väitöskirjan teoreettinen viitekehys pohjautuu sosiomateriaalisuuteen, tietämiseen, ja visuaaliseen performatiivisuuteen, jolloin tiedon luominen ymmärretään aktiivisena prosessina. Väitöskirja koostuu yhteensä viidestä paperista, joista kolmessa on kerätty empiiristä tutkimusmateriaalia. Aineisto kerättiin kolmessa eri kontekstissa: johtavan suomalaisen yliopiston yksikkö, pohjoiseurooppalaisen autoteollisuuden yrityksen japanilaisen tytäryhtiön rahoitusyksikkö, ja suomalaisen muotoilun vientitilaisuus Tokiossa, Japanissa. Löydökset korostavat tiedon luomisen ja tietämisen visuaalisuutta ja osoittavat sosiomateriaalisuuden merkityksen yhtälössä. Lisäksi väitöskirjassa kerätty aineisto osoittaa elottomien asioiden merkityksen tiedon näkökulmasta: tiedon luomisen prosessit tuottavat asioita ja objekteja, jotka itsessään eivät sisällä tietoa, mutta jotka mahdollistavat performatiivisen tiedon ja tietämisen synnyn. Teoreettiset oivallukset ja empiiriset havainnot tässä väitöskirjassa laventavat ymmärrystämme tiedon luomisen prosesseista haastamalla vallalla olevat käsitykset tiedosta pääosin verbaalisena ilmiönä. Sen sijaan että tieto ymmärrettäisiin itsenäisenä entiteettinä, tämä väitöskirja korostaa tiedon ja tietämisen visuaalisuutta.
Julkaisun otsikon käännösVisuaalinen tieto ja tiedon visualisointi tietointensiivisissä organisaatioissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Piekkari, Rebecca, Vastuuprofessori
 • Rose, Elizabeth, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5631-9
Sähköinen ISBN978-952-60-5632-6
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

 • kansainvälinen liiketoiminta
 • tietäminen
 • tietointensiiviset organisaatiot
 • tieto
 • tiedon luominen
 • performatiivisuus
 • sosiomateriaalisuus
 • visuaalinen viestintä

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Visuaalinen tieto ja tiedon visualisointi tietointensiivisissä organisaatioissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä