Vesihuoltoverkoston mittaus ja dokumentointi : Verkoston elinkaaren hallinnan parantaminen

Tuija Laakso, Kimmo Hell, Jenni Malmlund, Sivonen Karoliina, Jani Laukkanen

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned report

Abstrakti

Laadittu ohje sisältää kuvauksen vesihuoltoverkostoja koskevista tiedoista, niiden merkityksestä ja keruusta. Ohjeen tavoitteena on toimia kansallisen tason ohjeistuksena vesihuoltolaitoksille sekä vesihuoltolaitoksille palveluita tuottaville yrityksille kuten urakoitsijoille.

Ohjeen ensimmäisessä kappaleessa esitellään, miksi hyvin toteutettu tiedonkeruu ja verkostoa koskevat tiedot ovat niin tärkeitä verkosto-omaisuuden hallinnalle. Kappaleessa 2 käydään läpi tiedonhallinnan haasteita verkoston elinkaaren eri vaiheissa ja annetaan esimerkkejä vesihuoltolaitoksen tiedonhallinnan ohjeistuksen laatimiseksi. Samassa yhteydessä esitellään verkoston perustiedot ja monipuolisen hallinnan mahdollistavat tiedot. Vesihuoltoverkoston elinkaaren kussakin vaiheessa tarvittavia tietoja esitellään kappaleessa 3, samoin sitä, miten tietoja voidaan käyttää kootusti kunnonhallinnassa ja ennakoivien toimien suunnittelussa. On hyvin tavallista, että verkostotiedoissa on puutteita ja virheitä. Tietojen täydentämiseksi esitetään keinoja kappaleessa 4, jossa esitellään tapoja täydentää tietoja päivittäisen toiminnan osana ja erillisten kampanjoiden avulla.

Ohjeen viimeinen kappale on vesihuoltotyömaan tiedonkeruuohje. Se sisältää tiivistetyn ohjeistuksen tiedonkeruusta vesihuoltotyömaalla ja on tarkoitettu vesihuoltolaitoksen käytettäväksi oman ohjeistuksen pohjana sekä urakoitsijoiden käyttöön muun ohjeistuksen puuttuessa. Vesihuoltotyömaan tiedonkeruuohje jakautuu työmaan yleiseen ohjeistukseen ja laitekohtaisiin tarkemittaus- ja dokumentointiohjeisiin. Työmaan yleisen ohjeistuksen tarkoituksena on esittää toimintatavat, jolla varmistetaan työmaalla tapahtuvan dokumentoinnin laadukas lopputulos. Tarkemittaus- ja dokumentointiohje puolestaan on tarkoitettu mittaajalle ja työmaan muusta dokumentoinnista vastaavalle henkilölle rakentamisen yhteydessä tapahtuvan tiedonkeruun ohjeistukseksi.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.
AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaSuomen Vesilaitosyhdistys ry
Sivumäärä62
ISBN (elektroninen)978-952-6697-63-5
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiSuomen vesilaitosyhdistyksen monistesarja
Numero66
ISSN (painettu)2242-7279

Siteeraa tätä