Utilization of private purchasing best practices in procurement of services in Finnish municipalities - The case of housing services for the elderly

Julkaisun otsikon käännös: Yksityissektorin hankinnan parhaiden käytänteiden hyödyntäminen Suomen kuntien palveluhankinnoissa

Esa Väänänen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Hankintojen tärkeys on yksityissektorilla tunnistettu erityisesti menestyvissä yrityksissä. Hankintatoimi on kehittynyt toimistotoiminnosta strategiseksi toiminnoksi. Julkista hankintaa on arvosteltu hankittujen palveluiden huonosta laadusta. Kilpailutukset päätyvät usein markkinaoikeuteen johtuen toistuvasti puutteellisista tarjouspyynnöistä. Julkisen hankinnan nähdään olevan ainoastaan lainmukainen toiminto, useissa tutkimuksissa julkisen hankinnan on todettu keskittyvän liikaa kilpailutusvaiheeseen ja täten laiminlyövän hankinnan valmistelun ja sopimuksen aikaisen seurannan. Ikääntyvän väestön määrä kasvaa Suomessa voimakkaasti, ja sen vuoksi on tärkeää kyetä järjestämään vanhuspalvelut Suomen kunnissa mahdollisimman tehokkaasti. Tämän tutkimuksen tavoite on kaksijakoinen. Ensiksi alan kirjallisuutta tutkimalla tunnistetaan yksityissektorin hankinnan parhaat käytänteet. Toiseksi suoritetaan monitapaustutkimus, joka käsittää pääkaupunkiseudun kuntia. Tässä tapaustutkimuksessa pyritään selvittämään sitä käyttävätkö kyseiset kunnat palveluhankinnoissaan yksityissektorin parhaita käytänteitä. Tämä väitöstutkimus käsittää vanhusten asumispalvelukilpailutukset vuosina 2007–2012. Tutkittavat kunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Lohja sekä kuntayhtymä Karviainen. Tutkimuksessa haastateltiin kyseisten kuntien vanhusten asumispalveluiden kilpailutuksiin osallistuneita henkilöitä. Yksityissektorin hankinnan parhaiksi käytänteiksi tunnistettiin markkinatuntemus, hankintastrategia, kokonaiskustannukset, poikkiorganisatoriset tiimit, yhteistyö sekä kestävä kehitys. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksityissektorin hankinnan parhaita käytänteitä käytetään jossain määrin julkisten palveluiden hankinnassa. Poikkiorganisatoriset tiimit olivat yleisesti käytössä kaikissa tutkimuskohteissa. Hankintastrategiaa luotiin tutkimusaikana joissakin tutkimuskohteissa. Ainoastaan Helsinki selvitti toimittajamarkkinaa ennen kilpailutuksia. Kokonaiskustannuksia eikä yhteistyötä ei käytetty laajemmin hankinnoissa. Tämän tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että yksityissektorin parhaiden käytäntöjen tietolähteet ovat rajalliset. Tutkittujen kilpailutusten määrä olisi voinut myös olla suurempi. Tämä tutkimus on kuitenkin ainoa tähän asti julkaistu tutkimus, joka on pyrkinyt selvittämään sitä, miten yksityissektorilla hyviksi havaittuja hankinnan toimintoja käytetään julkisten palveluiden hankinnassa. Tämä tutkimus tuo lisätietoa julkisten organisaatioiden resursseista. Tutkimus osoittaa puutteita hankintaosaamisessa, hankintastrategiassa ja hankintoihin käytetyn ajan riittämättömyydessä. Tulevassa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa hankintahenkilöiden osaamistarpeet tulisi tiedostaa ja määritellä.
Julkaisun otsikon käännösYksityissektorin hankinnan parhaiden käytänteiden hyödyntäminen Suomen kuntien palveluhankinnoissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kuula, Markku, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7335-4
Sähköinen ISBN978-952-60-7334-7
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • hankinta
  • julkinen hankinta
  • palvelut parhaat käytänteet
  • resurssit

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Yksityissektorin hankinnan parhaiden käytänteiden hyödyntäminen Suomen kuntien palveluhankinnoissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä