User-Centered Design Competencies - Construction of a Competency Model

Julkaisun otsikon käännös: Kompetenssimalli käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta on tullut yleisesti hyväksytty tapa suunnitella parempia uusia tuotteita ja palveluita. Tuotteiden ja palveluiden tulisi olla käytettävyydeltään hyviä, tuottaa positiivinen käyttäjäkokemus ja siten houkutella ihmiset käyttämään niitä sekä kotona että työtehtävissään. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on kehittynyt käyttäjien halujen ja tarpeiden ymmärtämisestä kohti kaikkien osapuolien yhä vahvempaa osallistumista suunnitteluprosessiin. Käyttäjien osallistamisen ja suunnittelutiimien kokoonpanojen hallinta vaatii sen jäsenten kompetenssien eli osaamisalueiden, tietojen, taitojen ja kykyjen, syvällistä ymmärtämistä. Näin kaikkien osallisten vahvuudet saadaan hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Työ etsii vastauksia kysymyksiin: Mitkä ovat käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeimmät kompetenssit? Kuinka näitä kompetensseja voidaan mitata tai arvioida? Kuinka kompetenssimallia voi hyödyttää käyttäjäkeskeisen suunnittelun projekteissa? Kompetenssien ja kompetenssimallien teoria luo työssä perustan käyttäjäkeskeisen suunnittelun kompetenssimallin kehitykselle. Malli pohjautuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun kirjallisuuteen ja väitöstyöhön kuuluvissa artikkeleissa (I-VIII) julkaistuihin tuloksiin suunnitteluprosessien ja menetelmien tutkimuksesta. Se kuvaa 12 käyttäjäkeskeisen suunnittelun merkittävintä kompetenssia jakaen ne neljään luokkaan käyttäjien vahvuudet, luontaiset taidot (soft skills), suunnittelijoiden vahvuudet ja opitut taidot (hard skills). Malli tarjoaa työvälineen hahmottaa kaikkien projektiin osallistuvien tietoja ja taitoja sekä mahdollisia puutteita heidän osaamisessaan. Kehitettyä käyttäjäkeskeisen suunnittelun kompetenssimallia arvioivat 24 teollisuudessa toimivaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ammattilaista, joilla oli yhteensä 261 vuoden työkokemus. Kyselystä saatujen vastausten tilastollisen (keskiarvot, hajonnat, reliabiliteettitarkistukset, faktorianalyysi ja korrelaatiot) ja laadullisen (aineiston tiivistäminen, affiniteettidiagrammit ja korttilajittelu) analyysin perusteella käyttäjäkeskeisen suunnittelun kompetenssimalli sisältää käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeimmät elementit, se on tilastollisesti luotettava ja sisällöltään perusteltu, ja sen avulla voidaan erotella suunnitteluprojektien osallistujat eri kompetenssitasoille.
Julkaisun otsikon käännösKompetenssimalli käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Nieminen, Marko, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6126-9
Sähköinen ISBN978-952-60-6127-6
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
  • käyttäjien osallistaminen
  • kompetenssit
  • kompetenssimallit

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kompetenssimalli käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä