Usability of emerging technologies - User studies with wearable, multimodal and augmented reality solutions

Julkaisun otsikon käännös: Tulevaisuuden teknologioiden käytettävyys: käyttäjätutkimuksia puettavien, multimodaalisten ja lisätyn todellisuuden sovellusten kanssa

Iina Aaltonen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Työelämässä on meneillään asteittainen muutos perinteisistä tietokoneista laitteisiin, joiden avulla tietoon pääsee käsiksi missä ja milloin vain. Laitteet, joita ennen nähtiin vain tieteiselokuvissa, ovat lipumassa koteihin ja työpaikoille. Työpaikoilla uusien teknologioiden käyttöönotto ei kuitenkaan ole sujunut aina kitkatta, vaikka käytettävyyden parantamiseen on panostettu. Tästä huolimatta työelämään on tarjolla paljon teknologioita, joiden soveltuvuudesta työhön ei ole vielä varmuutta. Tämän väitöskirjan kuusi osatutkimusta tarkastelevat tulevaisuuden teknologioiden käytettävyyttä ja niiden soveltuvuutta työhön navigoinnin, huoltotyön, telerobotiikan, robottikirurgian ja lainkäytön sähköistämisen kontekstissa. Lisäksi käsitellään käyttäjäarviointiin liittyviä näkökohtia. Näihin teknologioihin kuuluvat puettavat, multimodaaliset ja lisätyn todellisuuden sovellukset. Puettavat laitteet ovat vartalon päälle puettavia tietokoneita tai käyttöliittymiä. Lisätty todellisuus tarkoittaa, että käyttäjälle esitetään tietoa, joka rikastaa hänen näkemäänsä tai kokemaansa reaalimaailmaa. Multimodaaliset järjestelmät antavat käyttäjälle palautetta useamman kuin yhden aistikanavan välityksellä, tai käyttäjä toimii järjestelmän kanssa useamman syöttötavan tai –laitteen avulla. Hyvin toimiva sähköinen tietojenvaihto on edellytys näiden teknologioiden käytölle. Tutkitut teknologiat olivat varhaisessa kehitysvaiheessa, minkä vuoksi tutkimuksissa keskityttiin vahvasti niiden tuomiin mahdollisuuksiin työkontekstissa ja perinteistä käytettävyysarviota painotettiin vähemmän. Laadullisiin tutkimusmenetelmiin kuuluivat kyselyt, haastattelut, havainnoinnit, fokusryhmähaastattelut ja tulevaisuustyöpajat. Tämä väitöskirja tarjoaa kokoelman käytännöllisiä käyttäjänäkökohtia, jotka tulee huomioida, kun näitä teknologioita suunnitellaan, kehitetään ja otetaan käyttöön työpaikoilla. Suurin osa arvioiduista teknologioista arvioitiin hyödyllisiksi työtehtäviin, vaikka niiden soveltuvuus työhön oli osittain rajoittunutta. Puettavien teknologioiden kohdalla nousivat erityisesti esiin laitteiden kestävyys ja häiritsevyys, vaikka niiden käyttöä pidettiin muuten helppona ja luonnollisena. Multimodaalisten järjestelmien tarjoama redundanssi voi tuoda käyttäjille varmuutta, mutta aiheuttaa myös hämmennystä useilla tavoilla. Lisätyn todellisuuden teknologioilla toteutettuja ohjeita oli helppo seurata, mutta niiden hyödyllisyys kokeneille työntekijöille jäi epäselväksi. Lisäksi, jos teknologialla on piirteitä useista edellä mainituista tulevaisuuden teknologioista, tulee tarkastella huolellisesti myös käyttäjän kokemaa henkistä kuormitusta, ergonomiaa, työnkulkua, yhteistyötä ja tiedon esitysmuotoa. Väitöskirjassa esitetään näiden teknologioiden käyttäjäarviointiin soveltuvia tapoja painottaen erityisesti usein huomiotta jäävää multimodaalisuutta. Tulokset auttavat suunnittelemaan tulevaisuuden teknologioita käyttäjän näkökulma edellä hyödyttäen käyttäjiä yleisesti, sekä tulevaisuuden työntekijöitä, työnantajia ja tutkijoita, jotka kehittävät ja arvioivat ratkaisuja.
Julkaisun otsikon käännösTulevaisuuden teknologioiden käytettävyys: käyttäjätutkimuksia puettavien, multimodaalisten ja lisätyn todellisuuden sovellusten kanssa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Sams, Mikko, Vastuuprofessori
 • Laarni, Jari, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8102-1, 978-951-38-8657-8
Sähköinen ISBN978-952-60-8103-8, 978-951-38-8658-5
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

 • käytettävyys
 • käyttäjätutkimus
 • käyttäjäarviointi
 • arviointimenetelmä
 • tulevaisuuden teknologia
 • puettava
 • multimodaalinen
 • lisätty todellisuus
 • työkonteksti

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tulevaisuuden teknologioiden käytettävyys: käyttäjätutkimuksia puettavien, multimodaalisten ja lisätyn todellisuuden sovellusten kanssa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä