Urban sustainability? The spatial disparities of greenhouse gas emissions and subjective wellbeing

Julkaisun otsikon käännös: Kestävät kaupungit? Alueelliset erot kasvihuonekaasupäästöissä ja koetussa hyvinvoinnissa

Sanna Ala-Mantila

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kaupungit ovat taloudellisen kasvun ja toimeliaisuuden moottoreita. Tämän roolin lisäksi kaupunkeihin kohdistuu suuria odotuksia myös kestävän kehityksen ajureina. Kestävyyskeskustelun yleistyminen kaupunkisuunnittelussa ja -politiikassa onkin välttämätöntä, kun huomioidaan nykyinen ja tuleva urbaanien alueiden väestönkasvu. Kaupunkisuunnittelussa kestävyyden tavoittelu on kuitenkin kilpistynyt yksinkertaistettuun yhteyteen kestävyyden ja tiiveyden välillä, vaikka ristiriidatonta empiiristä näyttöä tällaisen yhteyden olemassaolosta ei ole. Väitöskirja pureutuu suhteeseen kaupunkimaisuuden ja kestävyyden välillä niin ekologisen kuin sosiaalisenkin kestävyyden näkökulmasta. Ekologista näkökulmaa lähestytään tutkimalla suhdetta kaupunkimaisuuden ja hiilijalanjälkien välillä, ja sosiaalista kestävyyttä lähestytään subjektiivisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Hiilijalanjälkiä tutkitaan kulutusperustaisesti eli myös kulutukseen sitoutuneet epäsuorat päästöt huomioiden. Hyvinvointia taas mitataan kokemusperäisillä arvioilla onnellisuudesta ja elämänlaadusta. Väitöskirjan pääansiona on tuoda esiin, että jo verrattain suppealla tarkastelulla saadaan esiin ristiriitoja niin kestävyyden mittareiden sisällä kuin niiden välillä. Tämän lisäksi työssä esitetään kaupunkikestävyyden kompleksisuutta kuvaava viitekehys. Väitöskirjassa todetaan, että kestävä kaupungistuminen tulisi ymmärtää kiisteltynä käsitteenä, joka on lähtökohtaisesti ristiriitainen ja kompromissien värittämä. Väitöskirjan ansiot voidaan jakaa kahteen luokkaan. Ensinnäkin, artikkeleissa tutkitaan valittujen kestävyyden mittareiden ja kaupunkimaisuuden empiiristä suhdetta aiempaa tarkemmalla tavalla ja laadukasta aineistoa hyödyntäen. Toiseksi, tiivistelmäosio tuo esiin, että kaupunkimaisuus on riittämätön perusta kestävyyskannanotoille jo senkin takia, että kaupunkitason toimenpiteiden vipuvaikutus on usein hyvin rajallinen ja rajoittuu lähinnä liikkumis- ja asumisvalintoihin. Vaikka kaupungistumisen monimutkaisuus on melko laajalti hyväksytty, vaikuttaa ymmärrys kestävän kaupungistumisten kompleksisuudesta olevan vähemmän laajalle levinnyt. Kaupunkirakenteellisten tekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin tulisikin suhtautua realistisesti, ja esimerkiksi kotitalous- ja yksilötason tekijöihin tulisi kiinnittää suunnittelussa suurempaa huomioita. Väitöskirjan tavoitteena ei ole kiistää kestävän kaupungistumisen tarvetta vaan varmistaa, että ponnistelut sen saavuttamiseksi eivät perustu pelkkään toiveajatteluun.
Julkaisun otsikon käännösKestävät kaupungit? Alueelliset erot kasvihuonekaasupäästöissä ja koetussa hyvinvoinnissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
  • Heinonen, Jukka, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7416-0
Sähköinen ISBN978-952-60-7415-3
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • kaupungistuminen
  • ekologinen kestävyys
  • sosiaalinen kestävyys
  • kasvihuonekaasupäästöt
  • koettu hyvinvointi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kestävät kaupungit? Alueelliset erot kasvihuonekaasupäästöissä ja koetussa hyvinvoinnissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä