Yliopistokampusjohtamisen dynamiikka tilallisessa muutoksessa : poikkitieteellisten oppivien yhteisöjen systeeminen fasilitointi

Eelis Rytkönen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Yliopistokampukset voidaan nähdä sosioteknisinä systeemeinä, jotka muuttuvat kansainvälisen kilpailun kovetessa, rahoitusrakenteiden muuttuessa ja teknologisen kehityksen myötä. Kampusten muutoksia voidaan tarkastella tilallisen muutoksen teorian näkökulmasta kolmessa ulottuvuudessa: toiminta muuttuu lokaalista globaaliksi; tarkoitus muuttuu yksilökeskeisestä yhteisökeskeiseksi; ja muoto muuttuu paikkasidonnaisesta virtaussidonnaiseksi. Yliopistoja johdetaan muutospaineista johtuen enenevissä määrin brändättyjen liikelaitosten periaattein. Tutkimus käsittelee yliopistokampusjohtamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutosprosesseja tarkastellaan sosioteknisen systeemin muutoksen teorian ja kampusjohtamisorganisaation empirian kautta. Tavoitteena on tunnistaa ja kehittää malleja kampusjohtamisen tueksi. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten tilallisen muutoksen paradigma vaikuttaa kampusjohtamisen käytänteisiin?; 2) Miten kampusjohtaminen on reagoinut tilalliseen muutokseen liiketoimintamallien näkökulmasta?; 3) Miten tilallinen muutos on vaikuttanut kampusjohtamisen prosesseihin?; 4) Miten tilallisen muutoksen haasteet vaikuttavat kampusjohtamisen prosesseihin kahdessa yliopistosysteemissä? Tutkimus on kvalitatiivinen ja pohjautuu tapaustutkimuksiin. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluin ja työpajoin, ja se pohjautuu kahdeksaan suomalaiseen ja viiteen australialaiseen tapaustutkimukseen. Aineisto analysoitiin kvalitatiivisen aineiston analysointisovelluksella Atlas.ti. Tulosten mukaan muutosten kampusjohtamisen käytänteille aiheuttamat haasteet voidaan jakaa tilallisiin ja johtamisprosessin haasteisiin. Keskeisin tilallinen havainto on, että ympäristöjä suunnitellaan entistä räätälöidymmin yhteisöjen tarpeiden lähtökohdista. Keskeisin johtamisprosessien havainto on, että osallistava alhaalta ylöspäin fasilitointi haastaa standardeihin perustuvan ylhäältä alaspäin kontrolloiden johtamisen. Muuttuneen toimintaympäristön keskeiset haasteet kampusjohdolle ovat: Kampusjohdon tulevaisuus-visiointi, keskijohdon niukkenevat tilaresurssit, ja ruohonjuuritason toiminnallisen muunneltavuuden huomioiminen tilojen ja palvelujen toteutuksessa. Päätöksenteon tueksi tuotettu kampusjohtamisen dynamiikan malli jäsentää, visualisoi ja auttaa kampusjohtamisorganisaatiota priorisoimaan sekä keskustelemaan ratkottavista haasteista. Jatkotutkimuksen aiheet liittyvät kysynnän tutkimukseen, luotujen mallien testaamiseen sekä kampusjohtamisen palvelukonseptien kehittämiseen.
Julkaisun otsikon käännösYliopistokampusjohtamisen dynamiikka tilallisessa muutoksessa : poikkitieteellisten oppivien yhteisöjen systeeminen fasilitointi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Peltokorpi, Antti, Valvoja
 • Saari, Arto, Valvoja
 • Nenonen, Suvi, Ohjaaja
 • Heywood, Chris, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6716-2
Sähköinen ISBN978-952-60-6717-9
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

 • kampusjohtaminen
 • yhteisöfasilitointi
 • kiinteistöjohtamisen lisäarvo
 • sosio-tekniset systeemit
 • tilallinen muutos

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Yliopistokampusjohtamisen dynamiikka tilallisessa muutoksessa : poikkitieteellisten oppivien yhteisöjen systeeminen fasilitointi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

 • Siteeraa tätä