Unified Web Application Development - A Declarative Approach to Empower End-User Developers

Tutkimustuotos

Tutkijat

Organisaatiot

Kuvaus

Yhtenäinen web-sovelluskehitys on hyperonyymi, jonka hyponyymeja ovat isomorfinen, monikerros- ja kerrokseton ohjelmointi. Kaikkien näiden kehitystapojen yhteisenä teemana on vähentää perinteisen web-sovelluskehityksen monimutkaisuutta laajentamalla yhdellä kerroksella yleisesti käytössä olevia ajattelutapoja ja teknologioita kattamaan kaikki web-sovelluksen kerrokset. Tämän seurauksena kerroskohtainen asiantuntija (ammattiohjelmoija) voi itsenäisesti toteuttaa koko web-sovelluksen (yhtenä artefaktina) yhdellä, hänelle sopivimmalla ohjelmointikielellä. Ammattiohjelmoijat eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka kehittävät web-sovelluksia; lukuisat web-suunnittelijat ja (loppu)käyttäjät osallistuvat myös aktiivisesti web-kehitykseen. Nämä niin sanotut käyttäjäkehittäjät ovat amatööriohjelmoijia, joiden motivaatiot, tarpeet ja web-kehitystaidot eroavat huomattavasti ammattiohjelmoijista. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia, miten yhtenäistää web-sovelluskehitystä ja samalla hyödyntää käyttäjäkehittäjien nykyisiä taitoja deklaratiivisista kielistä, eritoten (X)HTML:stä ja CSS:stä. Tutkimuksessa keskityttiin lähestymistapoihin, jotka mahdollistavat nykyaikaisten web-sovellusten luomisen ja muokkaamisen ensisijaisesti tekstuaalisesti (eikä visuaalisesti). Tutkimustavoitteen selvittämiseksi työssä laadittiin kattava kirjallisuuskatsaus ja vertailuanalyysi yhtenäisen web-sovelluskehityksen lähestymistavoista; tehtiin täydentävä kirjallisuuskatsaus käyttäjäkehittäjien web-sovelluskehitysmenetelmistä; ja suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin uusi deklaratiivinen lähestymistapa, XFormsDB, keskitason käyttäjäkehittäjien web-sovelluskehityksen edesauttamiseksi. Tutkimus nojautui iteratiiviseen, kuusiportaiseen suunnittelutieteen tutkimusmetodologiaan. Tämän ensimmäistä laatuaan olevan kirjallisuuskatsauksen tuloksena tunnistettiin 16 vuosien 2006 ja 2016 välisenä aikana julkaistua yhtenäisen web-sovelluskehityksen lähestymistapaa, jotka luokiteltiin kolmeen ryhmään: esityskeskeiset, logiikkakeskeiset, ja tietokeskeiset lähestymistavat. Lähestymistapoja tarkasteltiin ja analysoitiin yksityiskohtaisesti arviointikriteerejä vasten. Vertailuanalyysi paljasti useita uusia näkemyksiä, vallitsevia trendejä ja tutkimusaukkoja, mukaan lukien käyttäjäkehittäjille soveltuvien lähestymistapojen puuttumisen. Täydentävä kirjallisuuskatsaus puolestaan osoitti, että nykyiset käyttäjäkehittäjille suunnatut lähestymistavat eivät tue kokonaisvaltaista web-sovelluskehitystä. Lisäksi työssä tuotettiin yhdeksäntasoinen luokittelu käyttäjäkehittäjien web-toimista. XFormsDB:stä saadut tulokset osoittivat, että käyttäjäkehittäjille tuttuja (X)HTML- ja CSS-kieliä voidaan laajentaa kattamaan kaikki web-sovelluksen kerrokset. Työssä esitetyt laajennokset kattoivat reaktiiviset käyttöliittymät, reaaliaikaisen viestinnän, sovelluslogiikan, tiedonhallinnan ja monikerroskomponentit. Käyttäjätutkimus puolestaan osoitti, että keskitason käyttäjäkehittäjien web-sovelluskehitysmahdollisuuksia voidaan laajentaa XFormsDB IDE (XIDE):n avulla.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
Kustantaja
  • Aalto University
Painoksen ISBN978-952-60-7796-3
Sähköinen ISBN978-952-60-7797-0
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

    Tutkimusalat

  • web-sovelluskehitys, deklaratiiviset kielet, käyttäjäkehitys

ID: 18540638