Ihmisten tyyppien ja ryhmän kokoonpanon vaikutuksen ymmärtäminen yhteisten kehityshankkeiden työpajoissa kiinteistö- ja rakennusalalla

Marika Latvala

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tämä tutkimus sai alkunsa ymmärryksestä, että haluttu muutos sidosryhmien yhteisissä toimintatavoissa on haasteellista toteuttaa kiinteistö- ja rakennusalalla Suomessa. Oletus on, että haluttu muutos yhteisten kehityshankkeiden, jotka kehittävät yhteisiä toimintatapoja kautta tapahtuu, kun ryhmä ja tukirakenteet valitaan oikein. Siksi tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 1) Kuinka yhteisten kehityshankkeiden osallistujat käyttäytyvät ryhmätöiden aikana? Mitkä ovat osallistujien tyypit?, 2) Millainen on tuottelias pienryhmä, kun tuottelias ryhmä on ryhmä joka saa aikaan yhteisesti jaettavia tuloksia, ja 3) Fasilitoivatko tukirakenteet kuten luottamus, sitoutuminen, kontrollointi, kommunikointi ja yhteistyö näitä yhteisiä kehityshankkeita? Työ on tehty laadullisena tutkimuksena. Työn aineisto kerättiin yhden case organisaation, joka fasilitoi yhteishankkeita neljästä eri hankkeesta vuosina 2015-2017. Tutkija oli osana tutkittavia hankkeita, ja kehitti muiden hankkeiden prosessia perustuen ensimmäisestä hankkeesta saatuihin tuloksiin. Kansanpsykologia valittiin työn analyyttiseksi raamiksi. Tyyppien selvittämiseksi aineisto analysoitiin tässä työssä kehitetyllä erilaisiin kirjallisuudesta löytyneisiin käyttäytymisattribuutteihin perustuvalla koodauksella. Ryhmien analysoimiseksi käytettiin video- ja nauhoitusaineistosta lyhyitä pätkiä ilmiötä selittämään. Haastatteluista koostettuja lyhyitä lainauksia käytettiin tukirakenteiden määrittämiseen. Useaa eri tapaa, kuten kollegan tekemää havainnointia, kahta kyselyä, sekä haastatteluita Australiasta käytettiin tutkimustulosten validointiin.Tuloksena saatiin, että työpajojen osallistujat voidaan jakaa eri tyyppeihin: 1) Vahvat mielipiteet omaavat puhujat, 2) Empaattiset johtajat, 3) Aktiiviset osallistujat, 4) Passiiviset osallistujat, ja 5) Kuuntelijat. Tuotteliaassa ryhmässä on vähintään yksi johtaja, ja yksi tai useampi aktiivinen osallistuja, joka tukee tasapainoista keskustelua. Lisäksi, tukirakenteet kuten luottamus, sitoutuminen, kontrollointi, kommunikointi ja yhteistyö fasilitoivat yhteisiä kehityshankkeita, sekä tukevat tulosten jalkauttamisessa. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio on laajentaa tyyppien ja tuotteliaiden ryhmien koostamisen teoriaa kansanpsykologiaa hyödyntäen koskemaan yhteisiä kehityshankkeita. Lisäksi, tarkoitus on tehdä näitä teorioita hyväksyttävämmäksi ei-psykologiataustaisille. Käytännön kontribuutiot kiinteistö- ja rakennusalalle ovat: 1) Käyttäytymisattribuutit selityksineen –työkalu tyyppien ja työryhmien määrittämiseen, 2) Suositukset fasilitaattoreille ryhmien muodostamiseen, 3) Suositukset fasilitaattoreille osallistujien kokoamiseen, 4) Parannettu yhteisten kehityshankkeiden prosessi.
Julkaisun otsikon käännösIhmisten tyyppien ja ryhmän kokoonpanon vaikutuksen ymmärtäminen yhteisten kehityshankkeiden työpajoissa kiinteistö- ja rakennusalalla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Singh, Vishal, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8567-8
Sähköinen ISBN978-952-60-8568-5
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • tyypit
  • ryhmän muodostus
  • muutos
  • yhteinen kehityshanke

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Ihmisten tyyppien ja ryhmän kokoonpanon vaikutuksen ymmärtäminen yhteisten kehityshankkeiden työpajoissa kiinteistö- ja rakennusalalla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä