Understanding Land Management Institutional Arrangements in Sub-Saharan Africa; Case studies from Nigeria and Rwanda

Julkaisun otsikon käännös: Institutionaalisten järjestelyjen rooli osana kestävää maanhallintaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Maanhallinta kattaa kaikki sellaiset toimet, joilla pyritään edistämään maahan ja maankäyttöön liittyviä tavoitteita. Kestävä maanhallinta edellyttää toimivia instituutiota, eli sääntöjä ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat maahan liittyvien toimien suunnittelun ja hallinnoinnin. Globaalisti maanhallinnan instituutioiden toimivuudessa on suurta vaihtelua. Osa valtioista on onnistunut luomaan institutionaalisen ympäristön, joka tukee kestävää maankäyttöä ja maanhallintaa, kun taas toisissa nykyiset institutionaaliset järjestelyt vaativat parantamista. Ennen kuin institutionaalisia järjestelyjä voidaan kehittää, on kiinnitettävä huomiota järjestelyihin itsessään – ominaisuuksiin, jotka joko heikentävät tai edistävät kestävän maanhallinnan toteutumista. Tämän väitöskirjan tavoitteena on syventää ymmärrystä maanhallintaan liittyvistä institutionaalisista järjestelyistä Saharan eteläpuolisen Afrikan kontekstissa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa maanhallinnan institutionaaliset järjestelyt eivät vielä riittävästi edistä maan ja siihen liittyvien resurssien kestävää käyttöä. Väitöskirjassa tunnistetaan ja kuvataan menetelmiä maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen tarkasteluun ja analysointiin, sekä kuvataan maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen ominaispiirteet Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Väitöskirja esittelee kolme uutta lähestymistapaa maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen tarkasteluun tutkimuksen kontekstissa Nämä ovat maalakien kokonaisvaltainen arviointi, institutionaalinen analyysi ja sosiaalisen media. Näitä lähestymistapoja hyödynnettiin kolmessa tapaustutkimuksessa, jotka käsittelivät Ruandan vuoden 2005 maaoikeutta, tapaoikeudellisia maainstituutioita Ile-Ifen alkuperäisyhteisössä Nigeriassa sekä maaseudun laidunalueiden asutusohjelmaa Nigeriassa. Tutkimustulokset osoittavat, että esitetyt lähestymistavat auttavat luomaan syvällisemmän kuvan valituista maanhallinnan institutionaalisista järjestelyistä. Niiden avulla on lisäksi mahdollista havaita puutteita, jotka osaltaan ovat vaikuttaneet institutionaalisten järjestelyjen alisuoriutumiseen tutkituissa tapauksissa. Väitöskirjassa tunnistettuja maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen tärkeimpiä ominaispiirteitä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ovat maankäytön säätely, maaoikeuksien suojaaminen, oikeuksien ja velvoitteiden määrittely sekä kiinteistötietojen ja niihin liittyvien palveluiden tarjoaminen. Tämä väitöskirja täydentää maanhallinnan alan kirjallisuutta kohdentamalla huomion maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen ymmärtämisen kriittiseen merkitykseen. Lisäksi se esittelee lähestymistapoja, joiden avulla päättäjien ja toimijoiden on mahdollista kuvata ja tarkastella maanhallinnan institutionaalisia järjestelyjä. Lähestymistapoja voidaan hyödyntää maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen kehittämisessä ja perustelujen strategioiden valinnassa.
Julkaisun otsikon käännösInstitutionaalisten järjestelyjen rooli osana kestävää maanhallintaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Riekkinen, Kirsikka, Vastuuprofessori
  • Krigsholm, Pauliina, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-1114-9
Sähköinen ISBN978-952-64-1115-6
TilaJulkaistu - 2023
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • maanhallinta
  • institutionaaliset järjestelyt
  • maaoikeus
  • maankäyttö
  • tapaoikeudelliset maainstituutiot
  • kokonaisvaltainen arviointi
  • sosiaalinen media

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Institutionaalisten järjestelyjen rooli osana kestävää maanhallintaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä