Understanding Consumer Value and Consumption Community Evolution

Julkaisun otsikon käännös: Kuluttajan arvon käsite ja kuluttajayhteisöjen kehitys

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Arvon käsite on yksi markkinointiteiden tärkeimmistä ja keskeisimmistä — varsinkin kuluttajatutkimuksen piirissä. Aivan viime aikoina arvon käsite on noussut keskeiseen asemaan markkinoinnin keskusteluissa, sillä kuluttajat on alettu nähdä ei pelkestään arvon kuluttajina vaan myös sen aktiivisina tuottajina. Tämän arvon tuottamisen on yhä useammin liitetty kuluttajien aktiviteetteihin kuluttajayhteisöissä. Tästä keskeisestä asemasta riippumatta arvo on jäänyt kuitenkin teoreettisesti hankalaksi ja ristiriitaiseksi käsitteeksi. Lisäksi, vaikka kuluttajayhteisöt ovat samalla tavalla nousseet tärkeäksi tutkimusaiheeksi, yhteisöjen kehittymistä selittäviä teorioita ja ajatuksia on esitetty hyvin niukasti. Kuluttajayhteisöjen kehittyminen käsittää asioita kuten yhteisön kasvu, yhteisön jäsenistön muutokset, yhteisön sisäiset jännitteet, yhteisön pitkäikäisyys ja ennen kaikkea yhteisön heterogeenisyys ja yhteisön suhteet muihin kulutusyhteisöihin. Tämä väitöskirja tarjoaa kaksi teoreettista lisäystä tieteelliseen keskusteluun. Ensinnäkin, väitöskirja esittelee kuluttajayhteisöjen kehityksen prosessin, joka on linkitetty poststrukturaalisien periaatteiden mukaisiin käsitykseen kuluttajien elämäntyyleistä. Toiseksi, väitöskirja esittelee perusteellisen ja kriittisen uudelleenarvion arvon käsitteestä — ennen kaikkea kuluttajan näkökulmasta. Väitöskirjassa esitetty arvon malli yhdistää tähän mennessä teoreettisesti erilliset arvon määritelmät yhden teoreettisen viitekehyksen sisälle. Väitöskirjassa on omaksuttu käytäntöteoreettinen näkökulma, mikä mahdollisti myös arvon ja kuluttajayhteisöjen kehityksen käsittelemisen yhdessä. Väitöskirja on kirjoitettu monografiamuodossa ja sen löydökset perustuvat pitkäaikaiseen etnografiaan, jonka kenttätyö tehtiin suomalaisessa elektronisen musiikin verkkoyhteisössä. Yhteisö oli alunperin syntynyt drum n bass musiikkityylilajin ympärille, mutta on sittemmin kehittynyt merkittävästi uudenlaiseksi ja monimutkaisemmaksi yhteisöksi. Etnografisen tutkimuksen aikana käytettiin osallistuvaa havainnointia niin verkossa kuin sen ulkopuolella, sekä useita etnografisia haastatteluja. Kenttätyöstä suurin osa tehtiin Suomessa, mutta osa myös ulkomailla.
Julkaisun otsikon käännösKuluttajan arvon käsite ja kuluttajayhteisöjen kehitys
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Schouten, John W., Vastuuprofessori
  • Moisander, Johanna, Ohjaaja
  • Tikkanen, Henrikki, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5524-4
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • kuluttajakulttuuri
  • arvo
  • kulutusyhteisöt
  • netnografia

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kuluttajan arvon käsite ja kuluttajayhteisöjen kehitys'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä