Digitaaliset valokuvat vuorovaikutuksen välineenä sosiaalisessa mediassa

Aqdas Malik

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Digitaalisten valokuvien käyttö viestinnän keinona on kasvanut viimeisten vuosien aikana erittäin paljon. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan sitä, miksi ja miten sosiaalisen median palveluiden käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa valokuva-aineiston kanssa ja kommunikoivat valokuvilla toistensa kanssa. Erityisesti tutkimuksen kohteena ovat valokuvien jakaminen ja linkittäminen, jotka muodostavat valokuvapohjaisen kommunikoinnin ytimen. Väitöskirja rakentuu viidessä julkaisussa raportoitujen tulosten ja analyysien varaan. Julkaisuissa tarkastellaan tekijöitä, jotka lisäävät ja vähentävät käyttäjien kiinnostusta ja innokkuutta valokuvien avulla kommunikoimiseen. Työn ensimmäisessä julkaisussa (I) tarkastellaan digitaalisten valokuvien käsittelyyn liittyviä henkilökohtaisia käytäntöjä (N=15). Julkaisussa II kohdennutaan erityisesti tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä aiheuttaviin tekijöihin Facebook-palvelussa tapahtuvaan valokuvien merkitsemiseen ja linkittämiseen liittyen (N=67). Väitöstyön kolmannessa julkaisussa (III) esitellään erityisen kyselyinstrumentin kehittäminen, jolla voidaan tutkia ja mitata sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan valokuvien jakamiseen liittyviä mielihyvään vaikuttavia tekijöitä (N=368). Neljännessä julkaisussa (IV) keskitytään tarkastelemaan käyttäjien kokemien yksityisyyteen liittyvien tekijöiden vaikutusta valokuvien jakamisinnokkuuteen (N=378). Työn viimeisessä artikkelissa (V) analysoidaan lisäksi iän ja sukupuolen vaikutuksia yksityisyyden ja luottamuksen kokemiseen sosiaalisen median valokuvanjakotoimintoja käytettäessä (N=378). Työn tuloksista selviää, että valokuvien merkitsemisen ja linkittämisen yksi keskeisimmistä syistä on valokuviin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden mahdollistama sosiaalinen vuorovaikutus (I). Valokuvien jakamiseen ja linkittämiseen liittyvien toimintojen käyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat kiintymys, huomio, kommunikointi, julkistaminen, tottumus, tiedon jakaminen, itsensä ilmaiseminen, sosiaalistuminen ja sosiaalinen vaikuttaminen (II ja III). Ikä ja sukupuoli vaikuttavat tulosten mukaan valokuva-aineiston jakamisesta koettuun mielihyvään (II ja III). Facebook-palvelun käyttöön keskittyneessä tutkimuksessa havaittiin, että yksityisyyden kokemukseen liittyvät tekijät vaikuttavat merkittävästi käyttäjien innokkuuteen jakaa valokuva-aineistoa (IV). Naiset ja nuoremmat sosiaalisen median käyttäjät ovat viidennen tutkimuksen tulosten perusteella enemmän huolissaan valokuviensa yksityisyyteen liittyvistä seikoista (V). Nuoret käyttäjät näkevät enemmän vaivaa yksityisyytensä suojaamiseen, mutta kokevat samalla suurempaa luottamusta käyttämäänsä palveluun (V).
Julkaisun otsikon käännösDigitaaliset valokuvat vuorovaikutuksen välineenä sosiaalisessa mediassa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Nieminen, Marko, Vastuuprofessori
  • Dhir, Amandeep, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6840-4
Sähköinen ISBN978-952-60-6841-1
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Digitaaliset valokuvat vuorovaikutuksen välineenä sosiaalisessa mediassa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä