Kaksi mallia projektinjohtopalveluyritysten virtualisoinnin johtamiseen - validiteettitarkastelu Suomen rakennusmarkkinoiden kontekstissa

Wafa Alsakini

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  1990-luvun alussa monet perinteiset talonrakennusyritykset muuttivat organisaatiotaan virtuaalisten urakoitsijoiden suuntaan johtuen projektinjohtopalveluyritysten luomista kilpailupaineista syvän laman vallitessa Suomessa. 2000-luvulla suunta jatkui perustuen IT­infrastruktuuriin ja ICT:n nopeaan kehitykseen. Tutkimuksen tavoitteena on valita relevantit ulottuvuudet ja suunnitella malli virtuaalisuudesta niiden mukaan sekä suunnitella malli virtuaalisesta projektinjohtopalveluyrityksestä ja sen johtamisjärjestelmästä. Teoreettisiksi perusteiksi valittiin ydinosaamisten, ulkoistamisen, verkottumisen ja IT-järjestelmien periaatteet. Yleinen, uutuusarvoltaan keskitasoa oleva virtuaalimalli suunniteltiin yhteistoiminnan kattavan johtamisjärjestelmän, ulkoistettujen toimintojen ja sisäisesti kilpailevan verkon ulottuvuuksien mukaan niin, että yritykset voivat strukturoitua uudelleen ja strategoida virtuaalisen liiketoiminnan suuntaan. Korkean uutuusarvon omaavan virtuaalisen projektinjohtopalveluyrityksen malliin sisällytettiin parhaat ominaisuudet em. virtuaalimallin tilassa. Virtuaaliyritysmallia voidaan käyttää vertailuarvoina ja työkaluna mitata yritysten todellisia virtuaalisuuden asteita. Se on dynaaminen järjestelmä. Integroitu, IT-perusteinen johtamisjärjestelmä mahdollistaa jäsenten koonnin johtavan yrityksen ympärille. Matala organisaatio pitää yhdessä sisäisesti kilpailevien erikoisjärjestelmäurakoitsijoiden verkkoa, suunnitteluyrityksiä ja henkilöstöpoolia. Validiteettitarkastelu rajattiin koskemaan virtuaali- ja virtuaaliyritysmallien käyttökelpoisuutta työkaluna, jonka avulla mitataan yrityksen todellisen virtuaalisuuden asteita. Teemahaastattelujen kohteena on 10 yrityksen joukko Suomen rakennusteollisuudesta. Haastateltavien itsearviointiin perustuvat tulokset paljastivat matalat virtuaalisuuden asteet ja sen, että virtuaalisuus ymmärrettiin tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamiseksi perustuen IT:n hyödyntämiseen. Kontribuutiona on se havainto, että yritys voi virtualisoida itseään samanaikaisesti kolmen ulottuvuuden mukaan yritys- ja projektitasoilla (i) integroimalla projekti- ja verkkojohtamisen, (ii) ulkoistamalla toimintonsa ja henkilöstönsä sekä uusimalla hankintastrategiansa laajemman paketoinnin ja erikoisjärjestelmäurakoinnin suuntaan, (iii) sopien tarvittavista osaamisista projektikohtaisesti ja hyödyntäen useampia yhteistoimintamuotoja verkoston jäsenten kanssa.
  Julkaisun otsikon käännösKaksi mallia projektinjohtopalveluyritysten virtualisoinnin johtamiseen - validiteettitarkastelu Suomen rakennusmarkkinoiden kontekstissa
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Saari, Arto, Vastuuprofessori
  • Kiiras, Juhani, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4743-0
  Sähköinen ISBN978-952-60-3619-9
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Tutkimusalat

  • haastattelututkimus
  • kirjallisuustutkimus
  • mallin suunnittelu
  • projektinjohto
  • rakennusmarkkinat
  • Suomi
  • virtuaalisuus

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kaksi mallia projektinjohtopalveluyritysten virtualisoinnin johtamiseen - validiteettitarkastelu Suomen rakennusmarkkinoiden kontekstissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä