Two-dimensional material-based saturable absorbers: towards compact visible-wavelength all-fiber pulsed lasers

Zhengqian Luo, Duanduan Wu, Bin Xu, Huiying Xu, Zhiping Cai*, Jian Peng, Jian Weng, Shuo Xu, Chunhui Zhu, Fengqiu Wang, Zhipei Sun, Han Zhang

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

216 Sitaatiot (Scopus)
15 Lataukset (Pure)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Two-dimensional material-based saturable absorbers: towards compact visible-wavelength all-fiber pulsed lasers'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds