"Trust but verify": Translation of employee empowerment as a Western organisational practice into the Russian context

Julkaisun otsikon käännös: "Trust but verify": Translation of employee empowerment as a Western organisational practice into the Russian context

Virpi Outila

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten henkilöstön osallistaminen ja vastuun antaminen työntekijöille, mitä tässä tutkimuksessa kutsutaan henkilöstön vastuullistamiseksi, toteutuvat Venäjällä. Useat länsimaiset monikansalliset yhtiöt haluavat edistää henkilöstön vastuullistamista ulkomaisissa tytäryhtiöissään, koska sen on todettu lisäävän työntekijöiden suorituskykyä, hyvinvointia sekä positiivista suhtautumista työtä kohtaan. Kun henkilöstön vastuullistamista edistetään Venäjällä, paikalliset arvot, jotka korostavat esimiehen ylemmyyttä ja alaisen kuuliaisuutta, ovat kuitenkin ristiriidassa henkilöstön vastuullistamisen taustalla olevien arvojen kanssa. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus suomalaisesta monikansallisesta yhtiöstä, joka toimii kuudessa kaupungissa Venäjällä. Tutkimusianeisto koostuu sadan venäläisen esimiehen, alaisen ja suomalaisen ekspaatin henkilökohtaisista haastatteluista sekä lukuisista asiakirjoista. Tehdessään vastuullistamista ymmärrettäväksi itselleen haastateltavat käyttivät sananlaskuja, jotka keskittyivät vastuullistamiseen liittyviin avaintermeihin, kuten luottamus, kontrolli, aloitteet ja suhtautuminen virheisiin. Tässä tutkimuksessa sananlaskut olivat yhtäältä keino haastateltaville tehdä käytäntö paikallisesti ymmärrettäväksi, sekä toisaalta keino tutkijalle teoretisoida ilmiöstä. Haastateltavat käyttivät sananlaskuja selittääkseen näkemyksiään sekä ilmaistakseen eron ja jännitteen länsimaisen ja venäläisen käsityksen välillä. Tutkimuksessa havaittiin useita eri tapoja käyttää sananlaskuja, mikä osoittaa sananlaskujen tärkeyden venäläisen kulttuurin ja maailmankuvan ymmärtämisessä. Tutkimus määrittää työntekijän vastuullistamisen Venäjällä toimintana, jossa työntekijä vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa, osoittaa itsenäisyyttä työtehtävien hoitamisessa ja työtehtäviin liittyvien päätösten tekemisessä sekä on aloitteellinen esimiehen kontrollin alaisuudessa. Tutkimus osoittaa, että Venäjällä tunnusomaista on esimiehen jatkuva kontrolli, minkä tavoitteena on työntekijöiden tukeminen ja virheiden välttäminen. Venäjällä virheistä oppiminen tapahtuu rangaistusten kautta. Tutkimuksessa käytetään sananlaskuja kieleen pohjautuvana menetelmänä analysoida tutkimusaineistoa, mikä on aivan uudenlainen tapa tutkia kansainvälistä liiketoimintaa. Koska sananlaskut heijastavat kunkin kansan kulttuurisia ja historiallisia piirteitä, ne tarjoavat emic-tason, eli kulttuurin sisältä lähtevän tavan tutkia erilaisia konteksteja.
Julkaisun otsikon käännös"Trust but verify": Translation of employee empowerment as a Western organisational practice into the Russian context
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Piekkari, Rebecca, Ohjaaja
  • Mihailova, Irina, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7084-1
Sähköinen ISBN978-952-60-7083-4
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • organisaatiokäytännöt
  • henkilöstön vastuullistaminen
  • Venäjä
  • sananlaskut
  • henkilöstöhallinto

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin '"Trust but verify": Translation of employee empowerment as a Western organisational practice into the Russian context'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä