Transforming building automation data into building performance metrics - design, implementation and evaluation of use of a performance monitoring and management system

Julkaisun otsikon käännös: Rakennusautomaation tiedon muuntaminen kiinteistön suorituskykymittareiksi - suorituskyvyn valvonta- ja johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja käytön arviointi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tämä väitöskirja keskittyy jatkuva-aikaisen kiinteistön suorituskyvyn mittaustyökalun rakentamiseen ja arviointiin. Työkalu tarjoaa menetelmän kiinteistöjen laadun ja suorituskyvyn parantamiseksi. Suorituskyvyn mittaamiselle on tarvetta sillä on varsin yleistä että rakennusten toimivuudessa on puutteita. Laadun ja suorituskyvyn varmistuksen merkitys on kasvamassa tulevaisuudessa, koska kehitys on menossa kohti matala- ja nollaenergiarakennuksia jotka hyödyntävät uutta ja monimutkaista teknologiaa. Työn päätutkimusmenetelmä on konstruktiivinen tutkimusote, jota hyödynnetään rakennettaessa jatkuva-aikaista suorituskyvyn mittausratkaisua. Päämenetelmää täydennetään laadullisilla tutkimusmenetelmillä työn arviointiosuudessa. Tutkimuksessa rakennettua työkalua arvioidaan käyttäjien näkökulmasta haastattelemalla ratkaisun käyttäjiä puolistrukturoituja kysymyksiä hyödyntäen. Haastattelut arvioidaan sisällön analyysin avulla. Tässä työssä esitetty ratkaisu hyödyntää todellisten kiinteistöjen automaation dataa ja muuntaa sen suorituskykymittareiksi. Ratkaisu visualisoi kiinteistön suorituskykyä energian, sisäilman olosuhteiden ja LVI-järjestelmän näkökulmista. Lisäksi ratkaisu esittää suorituskykytiedon siinä muodossa, että sitä voi hyödyntää koko kiinteistön käyttö- ja ylläpito-organisaatio sekä kiinteistön suorituskyvyn valvonnassa että johtamisessa. Ratkaisun käyttäjien haastatteluissa havaittiin, että käyttäjät olivat yleisellä tasolla tyytyväisiä ratkaisuun mutta he käyttivät sitä vain testi tarkoituksiin. Suurimmat haasteet ratkaisun käytössä liittyivät saavutettavuuteen, luottamukseen ja johtamiskäytäntöihin. Menetelmät rakennusautomaation tiedon muuntamiseksi kiinteistön suorituskykymittareiksi sekä informaation esittäminen muodossa jota voidaan käyttää sekä kiinteistöjen suorituskyvyn valvonnassa että johtamisessa tarjoavat uutta tietoa alalle. Lisäksi haastattelututkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tiedon saavutettavuuden tärkeyttä ei ole otettu huomioon aiemmissa alan tutkimuksissa. Käyttäjät eivät ole välttämättä tyytyväisiä suorituskykyinformaation esittämiseen keskittyneeseen internet-portaaliin, vaan haluavat saada tiedon mahdollisimman helposti mieluiten sovelluksiin joita he käyttävät muutenkin päivittäisessä työssään.
Julkaisun otsikon käännösRakennusautomaation tiedon muuntaminen kiinteistön suorituskykymittareiksi - suorituskyvyn valvonta- ja johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja käytön arviointi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Halme, Aarne, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4539-9
Sähköinen ISBN978-952-60-4540-5
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • rakennusautomaatio
  • suorituskyvyn valvonta
  • suorituskyvyn johtaminen
  • suorituskykymittari
  • käytön arviointi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Rakennusautomaation tiedon muuntaminen kiinteistön suorituskykymittareiksi - suorituskyvyn valvonta- ja johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja käytön arviointi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä