Tracing Passenger Safety Perception for Cruise Ship Design

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tracing Passenger Safety Perception for Cruise Ship Design tutkii, kuinka matkustajat kokevat turvallisuuden risteilylaivoilla normaalin toiminnan aikana. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään, kuinka risteilylaivaympäristön ominaisuudet vaikuttavat turvallisuuden kokemiseen, onko turvallisuuden kokemusta mahdollista parantaa muotoilun keinoin ja miten erilaisten ympäristön ominaisuuksien vuorovaikutus voidaanvisualisoida tukemaan laivan muotoiluprosessia. Matkustajat voivat tuntea olonsa mukavaksi vain tilanteessa, jonka he kokevat myös turvalliseksi. Koettu turvallisuus ja mukavuus ovat tärkeitä kriteereitä, kun risteilyvarustamot tilaavat uutta risteilylaivaa. Turvallisuuden kokemisen ymmärtämisellä voidaan ohjata muotoiluprosessia suuntaan, joka entisestäänparantaa matkustajien turvallisuutta ja risteilyelämystä. Tämä tieto on myös arvokasta laivojen luokituslaitoksille risteilylaivojen mukavuusluokituksia kehitettäessä. Käyttäjälähtöisen tutkimuksen aineisto kerättiin viidellä eri risteilyllä autenttisessa risteilylaivaympäristössä. Aineisto muodostuu 19 tilannesidonnaisesta haastattelusta ja 38 risteilypäivänhavainnoinnista. Aineistosta esiin nousseiden inhimillisten (avoimuus, äänet) ja ei-inhimillisten (kaide, univormu) ympäristön ominaisuuksien yhteys toisiinsa analysointiin visualisoimalla. Tästä selvisi, kuinka yksittäiset ympäristön ominaisuudet ovat kytköksissä matkustajan turvallisuuden kokemiseen. Löydöksettodennettiin kyselytutkimuksella ja conjoint-analyysilla. Tutkimus korostaa matkustajien turvallisuuden kokemisen merkitystä laivojen turvallisuuden ja mukavuuden suunnittelussa. Tutkimuksessa väitetään, että turvallisuuden kokeminen risteilylaivaympäristössä on yhteydessä matkustajien tulkintoihin tietyistä risteilylaivaympäristölle tyypillisistä inhimillisten jaei-inhimillisten ominaisuuksien yhdistelmistä. Näitä samoja ominaisuuksia esiintyy laivojen turvallisuuden suunnittelua koskevissa määräyksissä mutta eri näkökulmasta. Muotoilija pystyy vaikuttamaan turvallisuuden kokemiseen muokkaamalla tilan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, joka parantaa näkyvyyttä, tilassa suunnistamista sekä luo pelastautumisreittejä. Lisäksi muotoilun keinoin voidaan parantaa luottamusta laivan kykyyn turvata matkustajien turvallisuus hätätilanteessa ja keskeisimpiä tekijöitä ovat hyväkuntoisten turvavarusteiden näkyvyys sekä miehistön pätevä ulkoasu ja olemus. Matkustajien tilannetietoisuutta voidaan tukea myös ympäristön ominaisuuksien kautta, kuten äänin, viitoin ja tilasuunnittelulla. Hyödyntämällä tutkimuksen tuloksena saatua ymmärrystä voidaan välttää suunnitellun ympäristön väärinkäsittäminen ja jopa virheellinen käyttäytyminen onnettomuustilanteessa sekä kehittää matkustajien mukavuutta.
Julkaisun otsikon käännösTracing Passenger Safety Perception for Cruise Ship Design
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Keinonen, Turkka, Vastuuprofessori
  • Kujala, Pentti, Ohjaaja
  • Romanoff, Jani, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7240-1
Sähköinen ISBN978-952-60-7241-8
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Tracing Passenger Safety Perception for Cruise Ship Design'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä