Towards sustainable freight transportation - Evidence from the logistics sector

Julkaisun otsikon käännös: Kohti ympäristöystävällisempiä rahtikuljetuksia – Näkemyksiä logistiikkasektorilta

Pinja Raitasuo

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Toimiva rahtiliikenne on tärkeä osa modernia yhteiskuntaamme, mutta samalla kuljetuksista aiheutuu ympäristölle ja ilmastolle haittaa. Väitöskirjatyöni tavoitteena on selvittää, kuinka kuljetuspalveluja tarjoavat logistiikka-alan yritykset voivat vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamaan haasteeseen ja vähentää kuljetuksista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkimukseni laajempana tavoitteena on lisätä ymmärrystä vihreämmistä rahtikuljetuksista ja logistiikasta sekä niiden vaikutuksista yritysten kilpailukykyyn. Tutkimuskohteena ovat logistiikkapalveluiden tarjoajat, sillä ne ovat tärkeässä roolissa vihreämpien kuljetuspalveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Logistiikkapalveluiden tarjoajat ovat haasteiden edessä tulevina vuosina, kun liikennepoliittiset tavoitteet edellyttävät kasvihuonepäästöjen merkittävää vähentämistä. Euroopan Unioni on viime vuosina yrittänyt edistää junarahtikuljetusten käyttämistä, sillä ne ovat hiilidioksidipäästöiltään ympäristöystävällisempiä kuin pelkästään maanteitse tapahtuvat kuljetukset. Junarahtikuljetuksiin liittyy monia ongelmia sekä mahdollisuuksia, joita väitöskirjani selvittää. Tutkimuskohteena väitöskirjassani on suomalaisten logistiikkapalveluiden tarjoajien lisäksi joukko ulkomaisia logistiikka-alan toimijoita Venäjältä, Puerto Ricosta ja Panamasta. Aineisto koostuu haastatteluista sekä kansainvälisestä kyselystä (N=173). Analyysi tehtiin laadullisin ja määrällisin menetelmin. Väitöskirjani tulosten perusteella logistiikka-alan yritykset kokevat monenlaisia paineita vihreyteen. Nämä paineet tulevat eri suunnista: asiakkailta, lainsäätäjiltä ja kilpailijoilta. Tutkimustulosteni mukaan vihreämpiin kuljetuksiin panostaminen parantaa sektorilla toimivien yritysten taloudellista ja ympäristösuorituskykyä. Tutkimustulosten perusteella suomalaiset logistiikkapalveluiden tarjoajat ovat kiinnostuneita ympäristöystävällisyydestä ja halukkaita tarjoamaan enemmän junakuljetuksia. Junarahtikuljetuksiin liittyy kuitenkin vielä monenlaisia haasteita: kustannukset, hitaus ja junakuljetusten huono saatavuus rajoittavat niiden käyttöä. Ympäristöystävällisyyteen ja junarahtikuljetusten käyttöön liittyy monia mahdollisuuksia, ja etenkin poliittisilla päätöksentekijöillä on tärkeä rooli vihreämpien rahtikuljetusten edistämisessä. Mahdollinen Rail Baltica -ratayhteys voisi myös edistää ympäristöystävällisempien junakuljetusten käyttöä ja parantaa Suomen logistista asemaa.
Julkaisun otsikon käännösKohti ympäristöystävällisempiä rahtikuljetuksia – Näkemyksiä logistiikkasektorilta
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kuula, Markku, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7704-8
Sähköinen ISBN978-952-60-7705-5
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • institutionaalinen teoria
  • resurssiperusteinen näkökulma
  • ympäristöystävällisyys
  • kuljetukset
  • logistiikka
  • rahtikuljetukset
  • intermodaalikuljetukset

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kohti ympäristöystävällisempiä rahtikuljetuksia – Näkemyksiä logistiikkasektorilta'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä