Towards effective climate change mitigation: viewpoints of cost efficiency, uncertainty and consumer choice

Julkaisun otsikon käännös: Kohti tehokasta ilmastonmuutoksen hillintää kustannustehokkuuden, epävarmuuden ja kuluttajavalinnan näkökulmasta

Aira Hast

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuden rajoittaminen sekä ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttävät päästövähennystoimien toteuttamista ja uusiutuvan energian osuuden lisäämistä energiajärjestelmässä. Poliittisen sääntelyn lisäksi kuluttajan energiavalinnoilla on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen ja eri energialähteiden käytön kehitykseen. Politiikkatoimilla voidaan myös pyrkiä muuttamaan kuluttajan käyttäytymistä ja niiden avulla voidaan vaikuttaa kuluttajan energiavaihtoehtojen kustannuksiin. Tässä väitöskirjassa esitettävät tarkastelut on tehty eri tasoilla, eri sektoreilla sekä erilaisista näkökulmista. Työssä on tutkittu politiikkatoimia, joilla Suomen kansallinen kasvihuonekaasupäästötavoite voidaan saavuttaa mahdollisimman pienin kustannuksin. Tutkimus osoittaa, että eri päästövähennyskeinojen kustannustehokkuuksissa on suuria eroja. Työssä arvioitiin myös, miten suuri riski on olla saavuttamatta asetettu päästövähennystavoite tai ylittää ennalta arvioidut kustannukset. Tulokset osoittavat, että kustannuksiin ja päästövähennystoimilla saavutettaviin päästövähennyksiin liittyy paljon epävarmuutta. Esimerkiksi öljyn hinnan kehityksellä on huomattava vaikutus päästövähennyskustannusten epävarmuuteen. Työssä analysoitiin myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön osuuden kehitystä Pohjoismaissa ja Baltian maissa ja tätä kehitystä verrattiin maiden uusiutuvan sähkön tavoitteisiin. Tutkimus osoittaa, että maat ovat saavuttamassa uusiutuvan sähkön tavoitteensa, mutta osassa maita uudempien teknologioiden käyttöönotto on suunniteltua vähäisempää. Väitöskirjassa tarkasteltiin myös kuluttajan sähkö- ja lämmitysvalintoja ja tutkittiin erityisesti politiikan ja kuluttajakäyttäytymisen välistä vuorovaikutusta. Työssä havaittiin, että kuluttajille tarjottuihin vapaaehtoisiin vihreän sähkön tuotteisiin saattaa liittyä ongelmia. Nämä ongelmat vähentävät todellisia myönteisiä ympäristövaikutuksia, joita vapaaehtoisten tuotteiden ostamisella voidaan saavuttaa kansallisten velvoitteiden lisäksi. Suomen kansallisen päästövähennystavoitteen saavuttamista tutkittaessa huomattiin, että erityisesti asuinrakennusten öljylämmityksen korvaaminen oli kustannustehokas päästövähennyskeino. Tarkastelu osoittaakin, että kuluttajan lämmitysvalinnat saattavat edistää politiikkatavoitteiden saavuttamista enemmän kuin erillisten sähkötuotteiden ostaminen. On kuitenkin syytä huomata, että useat tekijät vaikuttavat samanaikaisesti kuluttajan energiavalintoihin, joihin ei siksi voida vaikuttaa ainoastaan politiikkatoimien avulla. Tämän lisäksi markkinahintojen kehitys ja esimerkiksi raakaöljyn hinta voivat vaikuttaa merkittävästi kuluttajan energiavaihtoehtojen kustannuksiin.
Julkaisun otsikon käännösKohti tehokasta ilmastonmuutoksen hillintää kustannustehokkuuden, epävarmuuden ja kuluttajavalinnan näkökulmasta
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Syri, Sanna, Vastuuprofessori
  • Syri, Sanna, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7404-7
Sähköinen ISBN978-952-60-7403-0
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • kansalliset CO2-päästöt
  • uusiutuvan energian tavoite
  • kustannustehokkuus
  • vihreä sähkö
  • kuluttajan energiavalinta
  • asuinrakennusten öljylämmitys

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kohti tehokasta ilmastonmuutoksen hillintää kustannustehokkuuden, epävarmuuden ja kuluttajavalinnan näkökulmasta'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä