Kohti ketterää ohjelmistotuotteen ja -tekemissalkun hallintaa

Jarno Vähäniitty

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Pienet, kasvavat ohjelmistoyritykset ovat entistä tärkeämpiä työllisyydelle ja teollisuuden innovaatiokyvylle. Pienten ohjelmistoyritysten erityishaasteena on tasapainoilu tuote- ja palveluliiketoiminnan välillä. Siinä onnistuminen vaatii kuitenkin kasvavissa määrin kykyä yhdistää pitkän tähtäimen tuote- ja liiketoimintasuunnittelua moderneihin, ns. ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiin. Ketterästä ohjelmistokehityksestä on toistaiseksi vain vähän korkealaatuista tutkimustietoa. Alan kirjallisuus on tähän mennessä käsitellyt ketteriä menetelmiä enimmäkseen yksittäisen kehitystiimin ja/tai ohjelmistoprojektin näkökulmasta. Käytännön haasteeksi nousee kuitenkin ketterien menetelmien yhdistäminen tuotehallintoon sekä moniprojektiympäristön johtamiseen - joita käsittelevä kirjallisuus jättää ketterät menetelmät pitkälti huomiotta. Käynnissä olevien projektien ja muun toiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen ja liiketoiminnallisesti tarkoituksenmukainen priorisointi ovat kuitenkin keskeisiä käytännön haasteita monissa pienissä ohjelmisto-organisaatioissa. Tässä väitöskirjassa käsitellään tuotehallinnon ja projektisalkun hallinnan roolia ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä (esim. Scrum) pienten ohjelmisto-organisaatioiden erityispiirteitä huomioiden. Aiheen käytännönläheisyyden vuoksi tutkimuksen empiiriseksi lähestymistavaksi valittiin konstruktiivinen, laadullinen osallistuva toimintatutkimus joukossa tapausyrityksiä. Tulosten positioinniksi suoritimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen joka tieteellisen kirjallisuuden lisäksi kattoi myös ammatinharjoittajille suunnattua kirjallisuutta. Tutkimuksen tuloksena syntyi malli joka esittää miten liiketoiminta- ja ohjelmistokehitystä yhdistävät avainprosessit - tuotekehityksen tiekartoitus, tuotejulkaisujen suunnittelu sekä tuote- ja projektisalkun hallinnan eri tasot - voidaan ymmärtää kohti ketterää ohjelmistokehitystä pyrkivissä organisaatioissa. Esitämme myös esimerkin tuotekehityksen tiekartasta, selitämme miksi tietoinen "tekemissalkun" hallinta on ainakin tietyissä tilanteissa keskeistä myös pienille organisaatioille ja tarjoamme ohjeita siihen. Mallin toiminnalliseksi validoinniksi työssä esitellään Agilefant (www.agilefant.org), avoimen lähdekoodin työkalu ketteriä menetelmiä kokonaan tai osittain noudattavan organisaation töiden hallintaan. Agilefant täydentää ketterien menetelmien mukaista työlista-ajattelua mahdollistamalla myös työn osituksen hierarkkisia rakenteita käyttäen. Esitämme, että tämä edistää liiketoiminnallisten tavoitteiden näkyvyyttä sallien myös ketterien menetelmien mukaisen vaatimusten juuri-oikeaan-tarpeeseen tarkentamisen.
  Julkaisun otsikon käännösKohti ketterää ohjelmistotuotteen ja -tekemissalkun hallintaa
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Lassenius, Casper, Vastuuprofessori
  • Lassenius, Casper, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4505-4
  Sähköinen ISBN978-952-60-4506-1
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • ketterät menetelmät
  • tuotteen kehitysjono
  • ohjelmistokehitys
  • projektisalkun hallinta
  • tuotteenhallinta
  • Scrum

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Kohti ketterää ohjelmistotuotteen ja -tekemissalkun hallintaa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä