Kohti tulevaisuuden katasterijärjestelmää: Tarkastelussa Suomen katasterijärjestelmä: An exploration of the Finnish case

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Katasterijärjestelmä listaa kiinteistöjen sijainnit ja niihin liittyvät oikeudet, ja tukee täten muun muassa maa- ja kiinteistömarkkinoiden toimintaa sekä kestävää maankäyttöä. Jokaisen katasterijärjestelmän pohjana on ihmisen ja maan välinen suhde, jonka dynaamisesta luonteesta johtuen myös katasterijärjestelmät ovat kehittyneet kautta aikojen. Tämä väitöskirja pyrkii lisäämään ymmärrystä katasterijärjestelmien dynamiikasta ja erityisesti siitä, kuinka järjestelmät mahdollisesti kehittyvät tulevaisuudessa. Tutkimus keskittyy Suomen katasterijärjestelmän tapaukseen, joka tarjoaa esimerkin kehittyneestä kiinteistöjärjestelmästä, jossa kiinteistöihin liittyvien oikeuksien kirjaamiseen liittyy pitkä traditio. Tässä väitöskirjassa ehdotetaan, että katasterijärjestelmien tulevaisuutta tulisi lähestyä kokonaisvaltaisesti ja systeemilähtöisesti, minkä vuoksi tiedon ja konseptien integroiminen tulevaisuudentutkimuksen sekä sosioteknisten järjestelmien tutkimuksen aloilta on työssä keskeisessä osassa. Tutkimuksessa hyödynnetään monimenetelmällistä lähestymistapaa, jonka painopiste on laadullisissa tutkimusmenetelmissä. Tutkimuksen aineisto on koottu kirjallisista lähteistä, Delphi-kyselystä, haastatteluista sekä fokusryhmä-tapaamisista. Tämä väitöskirja lisää ymmärrystä katasterijärjestelmien muutosta ajavista tekijöistä sekä mahdollisista muutospoluista. Tunnistetut muutosvoimat edustavat monipuolisesti niin teknologisia, poliittisia, taloudellisia, ympäristöllisiä kuin sosiaalisia muutoksia, mikä vahvistaa näkemystä siitä, että katasterijärjestelmä hahmotetaan yhä kasvavassa määrin monitoimintoisena järjestelmänä. Kokonaisuudessaan tämän väitöskirjan tulokset antavat ymmärtää, että katasterijärjestelmien tulevaisuus on monisyinen kysymys, jota ei kannata lähestyä yksittäisten teknologioiden tai innovaatioiden kautta. Sen sijaan tässä työssä ehdotetaan, että huomio kannattaa suunnata katasterijärjestelmän institutionaaliseen perustaan eli järjestelmää koordinoiviin ja tasapainottaviin elementteihin, mikäli tavoitteena on rakentaa nykytilasta selvästi poikkeavia tulevaisuudenkuvauksia katasterijärjestelmälle.Väitöskirjan akateeminen merkitys muodostuu sen poikkitieteellisestä lähestymistavasta sekä kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomisesta katasterijärjestelmien dynaamisuuteen liittyen. Tutkimuksen empiiriset havainnot tarjoaat lisäksi uudenlaisia näkemyksiä maanmittausalan ja laajemmin maanhallinnan alan toimijoille ja organisaatioille.
Julkaisun otsikon käännösKohti tulevaisuuden katasterijärjestelmää: Tarkastelussa Suomen katasterijärjestelmä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Riekkinen, Kirsikka, Vastuuprofessori
 • Riekkinen, Kirsikka, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-3797-4, 978-951-48-0264-5
Sähköinen ISBN978-952-60-3798-1, 978-951-48-0265-2
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

 • maanhallinta
 • kiinteistöjärjestelmä
 • katasterijärjestelmä
 • kiinteistörekisteri
 • lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri
 • tulevaisuus
 • trendit
 • muutospolut
 • käyttäjäryhmänäkökulma

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kohti tulevaisuuden katasterijärjestelmää: Tarkastelussa Suomen katasterijärjestelmä: An exploration of the Finnish case'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä