Kapeikkoteoria kenttäpalveluissa: kotihoidon tuottavuutta rajoittavat tekijät

Johan Groop

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Kotihoidon palveluntuottajat pyrkivät parantamaan tuottavuuttaan kasvavan kysynnän, kustannuspaineiden ja henkilökunnan heikon saatavuuden takia. Kapasiteettia pidetään jo nykyisellään riittämättömänä ja henkilökunta kokee itsensä kiireiseksi. Silti tuottavuus on alhainen, mikä viittaa siihen, ettei nykykapasiteettia hyödynnetä täysimääräisesti. Väitöskirja tutkii mekanismeja ja toimintatapoja, jotka rajoittavat kotihoitoyksiköiden kykyä hyödyntää nykyresurssejaan ja ehdottaa näihin yleisiä ratkaisuja. Kotihoidon tuottavuutta analysoidaan kapeikkoteorian (Theory of Constraints TOC) avulla. Se on johtamisfilosofia, joka kohdistaa kehitystoimet niihin yksittäisiin rajoitteisiin, joilla on suurin vaikutus järjestelmän kokonaisvaltaiseen suorituskykyyn. TOC on alun perin kehitetty kappaletavaratuotannon ja jakelun prosessikeskeisiin ympäristöihin. Se tarjoaa valikoiman työkaluja TOC-teorian periaatteiden viemiseksi käytäntöön. Näitä työkaluja on tutkittu ja sovellettu vakuuttavin tuloksin eri palvelualoilla, myös terveyspalveluissa. Useimmissa tapauksissa palveluprosessien rakenne on riittävästi muistuttanut kappaletavaratuotantoa, jotta työkalut ovat olleet sovellettavissa lähes sellaisinaan. Kenttäpalveluissa, kuten kotihoidossa, palveluprosessien rakenne on kuitenkin monilla keskeisillä tavoilla hyvin erilainen. Nämä rakenteelliset eroavaisuudet on tunnistettava ja TOC:in työkalut muokattava eroavia tarpeita vastaaviksi, jotta TOC:ia voitaisiin soveltaa kenttäpalveluissa. Väitöskirja tarkastelee kenttäpalveluprosessien ominaispiirteitä ja käsittelee näiden vaikutuksia TOC:in sovellettavuuteen. Tutkimus toteaa, että prosessirakenteen ominaispiirteiden vuoksi tietyt tuotannonohjaustyökalut eivät sovellu kenttäpalveluihin. Sen sijaan alun perin jakelunhallintaan kehitetty työkalu voisi soveltua resurssien kohdentamiseen kenttäpalveluissa. Tutkimuksessa osoitetaan että TOC on kotihoitoon soveltuva, systemaattinen viitekehys, jonka avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista tuottavuutta rajoittavia tekijöitä. TOC:in soveltaminen kotihoitoon paljastaa useita menettelytapoja, jotka vaistonvaraisesti vaikuttavat järkeviltä ja tehokkailta, mutta todellisuudessa rajoittavat tuottavuutta. Nämä menettelytavat luovat keinotekoisen ruuhkahuipun aamuihin, minkä seurauksena tarvitaan suhteettoman paljon kapasiteettia vastaamaan kysyntää. Samalla hoitajien kiireen tunne ruuhka-aikoina kasvaa. Ruuhka-ajan resurssirajoite johtaa usein työvoimavajeeseen, minkä vuoksi on turvauduttava vuokratyövoimaan. Tutkimuksen tuloksena kotihoitoyksikkö vähensi vuokratyövoimankäyttöään merkittävästi, mistä koituvat säästöt ovat arviolta €0.5M vuositasolla.
Julkaisun otsikon käännösKapeikkoteoria kenttäpalveluissa: kotihoidon tuottavuutta rajoittavat tekijät
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lillrank, Paul, Vastuuprofessori
  • Helkkula, Anu, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4593-1
Sähköinen ISBN978-952-60-4594-8
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • Theory of Constraints
  • TOC
  • kapeikkoteoria
  • kotihoito
  • tuotantotalous
  • kenttäpalvelu
  • terveyspalvelu
  • ydinongelma
  • prosessi
  • tuottavuus

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kapeikkoteoria kenttäpalveluissa: kotihoidon tuottavuutta rajoittavat tekijät'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä