The wicked problem of a low carbon energy transition - Structure, agency and framing in the multi-actor process of solar PV deployment in Finland

Julkaisun otsikon käännös: The wicked problem of a low carbon energy transition - Structure, agency and framing in the multi-actor process of solar PV deployment in Finland

Teresa Haukkala

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ilmastonmuutos on viheliäinen ongelma mutta samalla ympäristöongelma ja kestävän kehityksen ongelma. Viheliäisiin ongelmiin vastauksia tarjoavat politiikat eivät ole hyviä eivätkä pahoja, eikä niihin vaikuta olevan ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyyden takia on tarve siirtyä kestävämpään energiajärjestelmään, mikä on myös osoittautunut itsessään viheliäiseksi ongelmaksi. Uusiutuva energia, joka tuottaa vähemmän tai ei lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä kohtaa vastarintaa, eikä esimerkiksi aurinkosähkön tuotantoa ole ollut helppo lisätä. Tämä väitös käsittelee viheliäistä vähähiiliseen energiajärjestelmään siirtymisen ongelmaa tarkastelemalla aurinkosähkön käyttöönoton monitoimijaprosessia Suomessa klassisen yhteiskuntatieteen kolmikon näkökulmasta: rakenne, toimijuus ja kehystäminen (framing). Tämä poikkitieteellinen tutkimus perustuu moneen eri tutkimusperinteeseen. Se omaksuu analyyttisen eklektisismin näkökulman, joka pyrkii integroimaan käsitteitä ja teorioita keskivälin teoriaksi (middle-range theory). Väitös myös pidentää energiatransitioiden aikajanaa käsittämään myös aikaisemmat energiatransitiot ja esittelee mahdollisia vaihtoehtoja tulevaisuuden energiajärjestelmälle.Väitöksen tutkimuskysymykset on järjestetty rakenteen, toimijuuden ja kehystämisen mukaan: Miten vanhat rakenteet toimivat esteinä? Mitkä ovat ne rakenteelliset esteet, jotka ovat suuremman aurinkosähkön käytön ja ylipäänsä energiatransition tiellä? Kuinka niistä voidaan päästä yli? Kuinka advokaattikoalitiot ovat muodostuneet? Kuinka hyvin ne ovat onnistuneet päämäärissään? Kuinka kehystämiset ovat muuttuneet? Väitös osoittaa, että aurinkosähkön käyttöä koskien on olemassa esteitä koskien politiikkaa, yrityksiä ja kuluttajia. Näistä tärkeimmät sisältävät poliittisen tahdon ja tukipolitiikan puuttumisen, nykyiseen energiajärjestelmään kohdistuvat intressit, aurinkosähkön alemman kilpailukyvyn ja yleiset asenteet. Nämä voidaan poistaa uusilla politiikoilla, sääntelyllä ja käyttäytymisellä. Mitä tulee rakenteisiin liittyviin esteisiin, erityisesti olemassa oleviin rakenteisiin liittyviin intresseihin, polkuriippuvuuteen ja lukkiutumiseen, valtion tulisi ottaa aktiivisempi rooli politiikoissa, jotka edesauttavat rakenteellista muutosta. Tutkimus löytää Suomesta uuden energiapoliittisen tilanteen, joka koostuu vihreän transition puolestapuhujista ja toisaalta vanhasta energiantuottajien ja isojen teollisten yritysten perinteisestä koalitiosta. Molempien ryhmien asemiin on vaikuttanut myös, miten voimakkaasti ne ovat argumentoineet aurinkoenergian käytön puolesta tai sitä vastaan. Asian kehystäminen on muuttunut ajan kanssa tulevaisuuden energiajärjestelmän painottamisesta taloudelliseen mahdollisuuteen ja lopuksi kohti taistelevaa ja kilpailevaa asemaa.
Julkaisun otsikon käännösThe wicked problem of a low carbon energy transition - Structure, agency and framing in the multi-actor process of solar PV deployment in Finland
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lovio, Raimo, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8500-5
Sähköinen ISBN978-952-60-8501-2
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • energiatransitio
  • sosiotekninen muutos
  • aurinkoenergia
  • rakenne
  • toimijuus
  • kehystäminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'The wicked problem of a low carbon energy transition - Structure, agency and framing in the multi-actor process of solar PV deployment in Finland'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä