The Untapped Potential of Urban Planning: Achieving Greater Success in Environmental Sustainability

Julkaisun otsikon käännös: Yhdyskuntasuunnittelun piilevä potentiaali ekologisesti kestävän kehityksen edistämisessä

Eeva Säynäjoki

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Maailmanlaajuisen ympäristön tilan heikkenemisen voidaan ajatella johtuvan lähtökohtaisesti kulutuksesta, joka ohjaa tuotantoa ja toimitusketjuja. Kaupungistumisen myötä väestö ja kulutus keskittyvät, jolloin rakennetun ympäristön merkitys elämäntapojen ja kulutustottumusten laajempana puitteena korostuu. Kestävän kehityksen visioissa yhdyskuntasuunnittelu onkin ratkaisevassa asemassa paremman tulevaisuuden mahdollistajana. Rakennettua ympäristöä kehittämällä kaupunkialueet ja taajamat uskotaan voitavan muuttaa ekologisesti kestäviksi yhdyskunniksi. Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka ekologista kestävyyttä edistetään yhdyskuntasuunnittelun keinoin ja kuinka hyvin yhdyskuntien ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta onnistutaan vähentämään nykyisten toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen varassa. Väitöskirjan tutkimusote on kvalitatiivinen, ja työssä käytetään useita erilaisia tutkimusmenetelmiä. Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että yhdyskuntasuunnittelulla voitaisiin edistää ekologista kestävyyttä nykyistä paremmin. Yhdyskuntien ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään erityisesti harvaan asutuilla seuduilla lähes yksinomaan yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. Tavoiteltuja ympäristöhyötyjä ei kuitenkaan välttämättä saavuteta yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kautta. Aluekehityshankkeiden vaikutukset voivat olla lopulta jopa täysin päinvastaisia kuin niille suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa asetetut tavoitteet. Erityisen huolestuttavaa on, että yhdyskuntasuunnittelussa jätetään kokonaan huomiotta merkittävä osuus yhdyskuntien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Rakennettua ympäristöä kehittämällä pyritään vaikuttamaan vain autoiluun ja asumiseen. Muu kulutus rajataan tyypillisesti kestävyystarkastelujen ulkopuolelle, koska yhdyskuntasuunnittelun ammattilaiset eivät näe yhteyttä rakennetun ympäristön, elämäntapojen ja kulutusvalintojen välillä. Tähän kapeakatseisuuteen ja siitä seuraavaan lyhytnäköisyyteen liittyy riski hallitsemattomasti kasvavasta kokonaiskulutuksesta ja luonnon kantokyvyn ylittymisestä. Väitöskirjan löydösten perusteella kokonaisvaltaisempi näkökulma yhdyskuntien ekologiseen kestävyyteen avaisi yhdyskuntasuunnittelulle uusia vaikutusmahdollisuuksia, joiden kautta ympäristön kuormitusta onnistuttaisiin vähentämään tehokkaammin.
  Julkaisun otsikon käännösYhdyskuntasuunnittelun piilevä potentiaali ekologisesti kestävän kehityksen edistämisessä
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
  • Heinonen, Jukka, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6301-0
  Sähköinen ISBN978-952-60-6302-7
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

  Tutkimusalat

  • ekologinen kestävyys
  • yhdyskuntasuunnittelu
  • kestävät yhdyskunnat
  • kulutus
  • KHK-päästöt
  • harvaan asutut seudut
  • yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Yhdyskuntasuunnittelun piilevä potentiaali ekologisesti kestävän kehityksen edistämisessä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä