The significance of municipal energy related actions when aiming at carbon neutral cities

Julkaisun otsikon käännös: Kunnallisien energiajärjestelmien merkitys hiilineutraaleissa kaupungeissa

Jani Laine

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tässä väitöskirjassa tarkastellaan kunnallisten hiilineutraaliuteen tähtäävien energiapäätösten vaikutuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa näiden vaikutuksia GHGProtocol:n taserajojen scope 2 ja 3 sisällä, kaupungin rajojen ulkopuolella, seuraamuksellisen elinkaariarvioinnin näkökulma huomioiden. Väitöskirjassa kunnallinen energiajärjestelmä nähdään kaupungin rajojen sisäiseksi energiajärjestelmäksi tai sellaiseksi johon kunnalla on vaikutusmahdollisuus omistajuuden tai vastaavan järjestelyn kautta. Väitöskirjan energiajärjestelmät ja -sektori rajataan sähkö ja lämpöliiketoimintaan näin myös poislukien polttoainetoimitukset jotka eivät liity näihin. Väitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta julkaisusta. Tutkimus hyödyntää elinkaariarvioinnin näkökulmia vaikutuksien arvioinnissa sekä käyttää tutkimusmenetelminä tapaustutkimuksen keinoja sekä puolistruturoitua haastattelua. Tapaustutkimuksien tutkimuskohteina tarkasteltiin suomalaisia kaupunkeja. Tutkimuksessa tunnistettiin kunnallisien energiaan liittyvien toimenpiteiden huomattavan paljon suurempi merkitys kun scope 1, eli kaupungin sisäistä, taserajaa laajennettiin scope 2:een ja 3:een, kattamaan kansalliset suorat ja epäsuorat päästövaikutukset, sekä huomioitiin seuraamuksellinen elinkaari näkökulma atributionaalisen lisäksi. Seuraamuksellisella näkökulmalla huomioidaan vaihtoehtoisten energiatuotantomuotojen vähentyminen tai kasvu. Yleisesti kaupunkien merkitys kansallisella epäsuorat päästöt huomioivalla scope 3 taserajalla on keskeinen. Kun huomioidaan marginaalisen energiatuotannon vaikutukset, merkitys kasvaa entisestään. Nämä vaikutukset voivat johtaa joko huomattavasti pienempiin tai suurempiin järjestelmätason kasvihuonekaasumuutoksiin vaikka tarkoituksena olisi ollut pienentää kasvihuonekaasukertymää. Marginaalituotannon muutosten tarkastelu laajemmin kuin kaupungin rajojen sisällä tarjoaa kunnille tehokkaan keinon vähentää kunnallisia sekä kansallisia kasvihuonekaasuja. Näillä vaikutuksilla voitaisiin mahdollisesti kompensoida myös niiden sektoreiden päästöjä joihin on hankala kohdistaa suoria päästövähennystoimenpiteitä kun tähdätään yksittäisen kaupungin hiilineutraaliuteen. Kuitenkaan näitä vaikutuksia laajemmilla taserajoilla ja marginaalienergiatuotannossa ei vielä tunnisteta vaikka ne tarjoavat tehokkaita keinoja kasvihuonekaasujen vähentämiseen kehittäessä hiilineutraaleita kaupunkeja sekä hiilineutraalia yhteiskuntaa.
Julkaisun otsikon käännösKunnallisien energiajärjestelmien merkitys hiilineutraaleissa kaupungeissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
  • Heinonen, Jukka, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0282-6
Sähköinen ISBN978-952-64-0283-3
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • hiilineutraali kaupunki
  • elinkaariarviointi
  • energiajärjestelmät

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kunnallisien energiajärjestelmien merkitys hiilineutraaleissa kaupungeissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä