The micro-to-macro problem: the generation of mobilizing frames through idea development conversations

Julkaisun otsikon käännös: The micro-to-macro problem: the generation of mobilizing frames through idea development conversations

Riku Ruotsalainen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Aikaisempi tutkimus on osoittanut mobilisoivien kulttuuristen kehysten ajavan monia institutionaalisia muutoksia. Tiedämme kuitenkin hyvin vähän mobilisoivien kehysten synnystä. Tässä väitöskirjassa tutkitaan kuinka ja milloin ideointikeskustelut voivat luoda uusia mobilisoivia kehyksiä. Väitöskirjan empiirinen analyysi perustuu ideointikeskusteluihin, jotka käytiin yhdeksän julkisen terveydenhuolto-organisaation välisessä luovassa projektissa vuosien 2009 ja 2012 välillä. Väitöskirjan kolmessa esseessä analysoidaan samaa empiiristä aineistoa erilaisten teoreettisten 'linssien' kautta. Tämän lähestymisen tavoitteena on luoda syvä ymmärrys mikro-makro-prosesseista, jotka yhdistävät yksilöiden puheen keskusteluissa mobilisoivien kehysten luontiin. Ensimmäisessä esseessä tutkitaan minkälaiset keskusteluiden ominaisuudet ovat yhteydessä mobilisoivien kehysten luontiin. Keskusteluiden ja kehysten luonnin välistä suhdetta selitetään erilaisten genrejen käytön ja ideoiden saaman huomion avulla. Toinen essee luo uudenlaisen strukturaatioperspektiivin ja tutkii miten keskustelut konstruoivat kulttuurisia rakenteita sekä miten nämä kulttuuriset rakenteet vaikuttavat myöhempiin neuvotteluihin koskien konkreettisia muutoksia organisaatioissa. Kolmas essee tutkii miten keskustelut luovat 'keskusteluverkostoja' ja miten nämä verkostot vaikuttavat kehysten valintaan. Tutkimuksessa väitetään, että keskustelut luovat mobilisoivia kehyksiä todennäköisemmin silloin, kun toimijat käyttävät monenlaisia genrejä keskusteluissa, kun keskusteluita määrittävät genret vaihtuvat usein, kun keskustelussa esiintyy paljon ideoita, ja kun yksittäiset ideat saavat vähän huomiota. Tällaisissa koko ajan kehittyvissä ja kulttuurisesti monipuolisissa keskusteluissa ideoiden kehittyminen kehyksiksi riippuu kattavien, ideoita tukevien, tiiviiden ja suhteellisen stabiilien keskusteluverkostojen synnystä sekä idean puolestapuhujan keskeisestä asemasta näissä verkostoissa. Tulosten perusteella muodostetaan malli, joka kuvaa ideoiden ekologista suhdetta keskusteluiden, kulttuurin ja ihmistenvälisten suhteiden muodostamaan ympäristöönsä. Työ vastaa tärkeään käytännöllisen kysymykseen miksi julkisen terveydenhuollon muutos on hidasta.
Julkaisun otsikon käännösThe micro-to-macro problem: the generation of mobilizing frames through idea development conversations
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Vartiainen, Matti, Vastuuprofessori
 • Schildt, Henri, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5502-2
Sähköinen ISBN978-952-60-5503-9
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

 • ideointikeskustelut
 • mikro-makro-prosessit
 • kulttuuri
 • ihmistenväliset suhteet
 • kollaboraatio
 • terveydenhuolto
 • muutos
 • muutosvastarinta

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'The micro-to-macro problem: the generation of mobilizing frames through idea development conversations'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä