The liable persons – The liability of a board member of a limited liability housing company and its actualization

Markus Malk

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tutkimuksessa analysoidaan oikeusdogmaattisesti ja oikeustaloustieteellisesti hallituksen jäsenen asunto-osakeyhtiöoikeudellisen vastuun sisältöä ja aktualisoitumista. Tutkimus on rajattu koskemaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2010) 24 luvun 1 pykälää. Sen mukaan hallituksen jäsen vastaa vahingosta, jonka hän aiheuttaa tuottamuksellisesti tai tahallisesti yhtiölle, osakkaalle tai sivulliselle. Hallituksen jäsenen asunto-osakeyhtiöoikeudellista vastuuta strukturoivat yleisen osakeyhtiöoikeuden ja yleisen vahingonkorvausoikeuden periaatteet. Yleinen osakeyhtiöoikeus vaikuttaa siihen, millainen asunto-osakeyhtiön organisaatio on ja mitä hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluu. Yleisen vahingonkorvausoikeuden merkitys asunto-osakeyhtiöoikeuteen ilmenee periaatteissa, joiden mukaan vahingonkärsijän on osoitettava, että asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen on aiheuttanut vahingon ja mikä on syntyneen vahingon määrä. Lisäksi yleinen vahingonkorvausoikeus jäsentää tapaa, jolla korvauksen määrä määräytyy ja mitä korvauksen sovittelussa otetaan huomioon. Vahingonkorvausvastuuseen vaikuttavat osaltaan asunto-osakeyhtiöoikeuden erityispiirteet. Hallituksen jäsenyys on pysyvä rooli, josta henkilö vapautuu aino-astaan erotessaan hallituksen jäsenyydestä, jäsenyyden lakatessa erottamisen, jäsenkelpoisuuden menettämisen myötä tai toimikauden päättyessä. Vastuu ei aktualisoidu pelkästään sen perusteella, kuinka hallituksen jäsen menettelee hallituksen kokouksessa. Niin kauan kuin henkilö kuuluu hallitukseen, hän pääsääntöisesti vastaa hallituksen kaikesta toiminnasta, vaikka hän ei osallistu hallituksen työskentelyyn. Koska hallituksen jäsenellä on pysyvä huolellisuusvelvollisuus, hän ei voi väilttää vastuuta vetoamalla passiivisuuteen asiassa, joka kuuluu asunto-osakeyhtiön hallitukselle. Hallituksen jäsen voi rajata individuaalista vastuutaan äänestyskäyttäytymisellä ja jättämällä eriävän mielipiteen hallituksen pöytäkirjaan. Tutkimuksessa osoitettaan, että myös muilla seikoilla – kuten hallituksen tehtäväjaolla, ammattiosaamisella, terveydentilalla ja manipuloinnilla – on merkitystä arvioitaessa vastuun aktualisoitumista ja hallituksen jäsenelle määrättävän vahingonkorvauksen määrää.Asunto-osakeyhtiöoikeudelliseen vahingonkorvaukseen sovelletaan pääsääntöisesti täyden korvauksen periaatetta. Aktualisoituvan vahingonkorvauksen määrää voidaan kuitenkin sovitella, jos vahingonkärsijä ei ole ryhtynyt asianmukaisiin toimiin kohtaamiensa vahinkojen rajoittamiseksi, tai maksettava korvausmäärä olisi kohtuuton.
Julkaisun otsikon käännösThe liable persons – The liability of a board member of a limited liability housing company and its actualization
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Ekroos, Ari, Vastuuprofessori
  • Ekroos, Ari, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7106-0
Sähköinen ISBN978-952-60-7105-3
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • asunto-osakeyhtiö
  • yhtiöoikeus
  • hallituksen jäsen
  • hallituksen jäsenen vastuu

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'The liable persons – The liability of a board member of a limited liability housing company and its actualization'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä