The Impact of Knowledge-Intensive Service Provision on SME Performance: A Study in Software Industry

Julkaisun otsikon käännös: The Impact of Knowledge-Intensive Service Provision on SME Performance: A Study in Software Industry

Aku Valtakoski

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Teollisuusyritykset yhä enenevässä määrin sisällyttävät erilaisia palveluita tarjoomaansa.Vaikka ilmiötä koskeva tutkimus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, on nykytiedossavielä huomattavia puutteita, erityisesti koskien palveluiden tarjoamisen vaikutustatuoteyritysten menestykseen. Tässä väitöskirjassa tutkitaan tietointensiivisten palveluiden tarjoamisen ja palveluosaamisenvaikutusta pienten ja keskisuurten tuoteyritysten menestykseen ohjelmistoalankontekstissa. Koska aiempi kirjallisuus tarjoaa vain rajallisesti valmiita teoreettisia selityksiäilmiölle, käytettiin tutkimuksessa induktiivista tutkimusmetodologiaa. Empiirinen tutkimuskoostui kolmesta vaiheesta: eksploratiivisesta, syvällisestä yhden suomalaisen ohjelmistoyrityksencase-tutkimuksesta; yhdeksän ohjelmistoyrityksen vertailevasta casetutkimuksesta;ja suomalaisesta ohjelmistoalasta kerätyn poikittaisdatan tilastoanalyysistä. Syvällisessä case-tutkimuksessa tunnistettiin tietämyspohjainen teoria mahdolliseksiteoreettiseksi taustaksi palveluiden tarjoamisen vaikutusten ymmärtämiselle. Tähänteoriataustaan ja vertailevaan case-tutkimukseen perustuen löydettiin 20 väittämää koskienkonsultatiivisten ja tuotekehityspalveluiden vaikutusta yritysten liikevaihdon kasvuun jakannattavuuteen, riippuen lisäksi erilaisista yrityksen sisäisistä ja kilpailuympäristöntekijöistä. Tilastollisessa analyysissä löydettiin heikosta melko vahvaa tukea useimmille näilleväittämille. Kahden väittämän kohdalla tilastoanalyysin löydökset olivat ristiriidassa casetutkimuksen kanssa. Tämän perusteella nämä väittämät revisioitiin, mikä paransi palveluidentarjoamisen vaikutusta selittävän teoreettisen mallin johdonmukaisuutta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tietointensiivisten palveluiden tarjoamisella onvaikutusta tuoteyritysten menestykseen. Tarkastelluilla kahdella eri palvelutyypillä olikuitenkin päinvastainen vaikutus suorituskykyyn. Vaikutus riippui lisäksi kilpailuympäristöntilanteesta, yrityksen tarjooman piirteistä, sekä yritysten kansainvälistymisestä.Tutkimuksessa havaittiin myös, että palvelukyvykkyydellä on selvä positiivinen vaikutustuoteyrityksen suorituskykyyn, mikäli yritys toimii kansainvälisesti tai käyttääpalvelupartnereita. Väitöskirja edistää tutkimusta palveluiden vaikutuksista tuoteyrityksissä antamalla tietoapalveluiden tarjoamisesta ICT-sektorilla, sekä vaikutuksesta yritysten suorituskykyyn,kehittämällä teoreettisen mallin palveluiden strategisten vaikutusten ymmärtämiseksi, sekätutkimalla palveluiden tarjoamista pienten, yrittäjävetoisten tuoteyritysten kontekstissa.
Julkaisun otsikon käännösThe Impact of Knowledge-Intensive Service Provision on SME Performance: A Study in Software Industry
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eloranta, Eero, Vastuuprofessori
  • Autere, Jussi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4095-0
Sähköinen ISBN978-952-60-4096-7
TilaJulkaistu - 2011
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • Ratkaisumuotoinen liiketoiminta
  • tietointensiiviset palvelut
  • yritysstrategia
  • PKyritykset
  • ohjelmistoala

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'The Impact of Knowledge-Intensive Service Provision on SME Performance: A Study in Software Industry'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä