Sydämen magneettikenttä: Ei-invasiivinen eteisvärinän kartoitus ja mittauksen herkkyyden ja erotuskyvyn malliperusteinen tarkastelu

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Eteisvärinä (EV) on yleisin sydämen rytmihäiriö ja se kuormittaa terveydenhuoltoa merkittävästi. Eteisvärinän esiintyvyys (2%) kasvaa jatkuvasti väestön keski-iän nousun myötä. EV:n monimuotoisten syntymekanismien ymmärtämiseksi ja taudin hoitovaihtoehtojen lisääntyessä tarvitaan uusia diagnostisia menetelmiä. Yksi lähestymistapa on sydämen sähkökemiallisen toiminnan aiheuttaman sähkömagneettisen kentän mittaaminen ja tutkiminen. Magnetokardiografiassa (MKG) mitataan sydämen toiminnan aiheuttamaa magneettikenttää kehon ulkopuolelta poti-laaseen kajoamatta. Tässä väitöskirjassa olen tutkinut ja kehittänyt monikanavaista MKG-kartoitusmittausta sydämen toiminnan ja EV:n kuvaamiseksi. Sydämen magneettikenttää tutkittiin terveiden koehenkilöiden ja EV-potilaiden MKG-kartoitus-mittausten sekä tietokonesimulaatioiden avulla. EV:ään liittyvien MKG-signaalipiirteiden tunnistamiseksi ja kuvailemiseksi eteistoimintaa tutkittiin sekä normaalin sinus-rytmin että rytmihäiriön aikaisista MKG-mittauksista. Sinus-rytmin aikana MKG-kartan muodon näytettiin riippuvan eteisten välisen aktivaation johtumisreitistä, jonka eri vaihtoehdot ja yhdistelmät määritettiin invasiivisten elektrofysiologisten mittausten avulla; työssä kehitettiin MKG-menetelmä johtumisreitin määrittämiseksi potilaaseen kajoamatta. Menetelmää sovellettiin laajemmassa mittaus-aineistossa, ja eri johtumisreitteihin liitettyjen MKG-karttatyyppien esiintyvyydessä havaittiin ero potilaiden ja terveiden välillä. Lisäksi esiteltiin menetelmä MKG-kartan aikakäytöksen kuvailemiseksi EV:n aikana. Tällä menetelmä havaittiin toistuvia MKG-karttapiirteitä, niiden äkillisiä muutoksia sekä näiden molempien selviä eroja potilaiden välillä. Kehitetyt menetelmät tarjoavat uusia tapoja tutkia ja kuvailla sydämen eteisten sähköistä toimintaa potilaaseen kajoamatta ja niistä voi olla myös kliinistä hyötyä. Tämän työn mallinnusosassa tutkittiin monikanavaisen MKG:n, elektrokardiografian (EKG) sekä yhdistetyn MKG+EKG:n spatiaalisia ominaisuuksia signaalin synnyn sekä signaalin synnyttävien lähteiden estimoinnin kannalta. Näitä arvioitiin mallintamalla joka puolelle sydäntä asetettujen lähteiden signaalitopografioiden amplitudeja sekä lähde-estimoinnin pisteenleviämisfunktion piirteitä. Tulokset osoittivat, että suhteellinen signaalinvoimakkuus riippuu lähteen paikan ja orientaation lisäksi mittausmenetelmästä, ja myös lähde-estimaatit riippuvat tästä herkkyys-jakaumasta. Mallinnukset havainnollistavat elektro- ja magnetokardiografian antamaa toinen toistaan täydentävää tietoa. MKG:n ja EKG:n tarjoama tieto tulisi yhdistää optimaalisen mittausherkkyyden ja lähteiden erotuskyvyn saavuttamiseksi.
Julkaisun otsikon käännösSydämen magneettikenttä: Ei-invasiivinen eteisvärinän kartoitus ja mittauksen herkkyyden ja erotuskyvyn malliperusteinen tarkastelu
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Ilmoniemi, Risto, Vastuuprofessori
  • Montonen, Juha, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Stenroos, Matti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7466-5
Sähköinen ISBN978-952-60-7465-8
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • magnetokardiografia
  • eteisvärinä
  • tilavuusjohdemallinnus
  • pisteenleviämisfunktio

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Sydämen magneettikenttä: Ei-invasiivinen eteisvärinän kartoitus ja mittauksen herkkyyden ja erotuskyvyn malliperusteinen tarkastelu'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä