Alhaalta ylöspäin suuntautuva toimijuus institutionaalisen muutoksen liikkeellepanevana voimana: Tapaustutkimus suuressa organisaatiossa

Timo Punkka

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Ketterät tuotekehitysmenetelmät ovat siirtyneet valtavirtaan. Ketterä tuotekehitys perustuu lyhyisiin iteraatioihin ja jatkuvaan sopeutumiseen muuttuviin olosuhteisiin. Kuitenkin, jos halutaan, että organisaatio kokonaisuudessaan toimii tehokkaammin muuttuvassa ympäristössä, tulisi koko organisaation olla linjassa tämän ajattelutavan ja toimintamallin kanssa. Valitettavasti ketterän ajattelutavan skaalaaminen organisaatiotasolla on todettu haastavaksi, etenkin kun muutostarve tunnistetaan alhaalta ylöspäin -tyyppisesti. Tämä tutkimus keskittyy organisaation muutoksiin ja erityisesti siihen, kuinka yksilön toimijuus voi käynnistää jopa institutionaalisen muutoksen. Tutkimuksessa hyödynnettiin abduktiivista lähestymistapaa jatkuvasti yhdistäen olemassa olevia teorioita empiirisiin havaintoihin. Tutkimus koostui kolmesta yksittäisestä osatutkimuksesta. Ensimmäinen tutkimus keskittyi tiimipohjaisen organisaatiomallin teoreettiseen toteutettavuuteen keinona edistää ketterää ajattelutapaa organisaatiossa. Toinen tutkimus oli kaksivuotinen toimintatutkimus, jonka aikana tiimipohjaista organisaatiomallia ja siihen liittyvää muutosta toteutettiin ja tutkittiin käytännössä. Viimeisen tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää alhaalta ylöspäin suuntautuvaa muutosta takautuvasti. Ensimmäisen ja kolmannen osatutkimuksen tiedonkeruu tapahtui käyttäen erilaisia haastatteluita. Toimintatutkimuksessa tiedonkeruu perustui ensisijaisesti organisaation tietojärjestelmiin, työpaja- ja kokousmuistioihin sekä tutkijan suoran ja osallistuvan havainnoinnin muistiinpanoihin. Yhteensä tutkimuksen aikana tehtiin 18 haastattelua ja yksi kohderyhmähaastattelu. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että näinkin merkittävä muutos organisaatiossa on mahdollista käynnistää ja ohjata alhaalta ylöspäin suuntautuvan toimijuuden kautta. Tämän tyyppisen muutoksen onnistuminen riippuu ratkaisuiden löytämisestä organisaation rajapinnoissa. Merkittävien alhaalta ylöspäin suuntautuvien organisaatiomuutosten onnistumisen ratkaisee toimijoiden kyky ymmärtää organisaation eri osissa vaikuttavien institutionaalisten logiikoiden yhteistoiminta, ja onnistutaanko ehdotettua muutosta muokkaamaan vastaavasti. Tämä on tärkeää muutoksen legitimaatiolle organisaatiossa, joka puolestaan on edellytys instituutioiden muuttumiselle. Tämän tutkimuksen pääkontribuutio on alhaalta ylöspäin suuntautuvan institutionaalisen muutoksen kolmikerroksinen malli. Tutkimuksen tulokset tukevat institutionaalisten logiikoiden teorian käyttöä etsittäessä keinoja toteuttaa ja nopeuttaa organisaatiomuutoksia. Lisäksi tämä tutkimus tarjoaa empiirisen näytön yhdestä mahdollisesta keinosta ketterän ajattelutavan edistämiseen organisaatiossa.
Julkaisun otsikon käännösAlhaalta ylöspäin suuntautuva toimijuus institutionaalisen muutoksen liikkeellepanevana voimana: Tapaustutkimus suuressa organisaatiossa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Rajala, Risto, Vastuuprofessori
  • Vartiainen, Matti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0317-5
Sähköinen ISBN978-952-64-0318-2
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • ketterä tuotekehitys
  • tiimipohjainen organisaatio
  • organisaatiomuutos
  • alhaalta ylöspäin muutos
  • organisaatiorakenne
  • institutionaalinen teoria
  • institutionaalinen logiikka

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Alhaalta ylöspäin suuntautuva toimijuus institutionaalisen muutoksen liikkeellepanevana voimana: Tapaustutkimus suuressa organisaatiossa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä