Texts on CSR and business ethics: Framings, aspirations and self-relations

Julkaisun otsikon käännös: Tekstejä yritysvastuusta ja etiikasta: tulkintakehyksiä, pyrkimyspuhetta ja itsesuhteita

Visa Penttilä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Yritysvastuusta (CSR) on tullut sekä käytännön toimijoiden että akateemisen tutkimuksen kontekstissa paljon huomiota herättävä aihe. Yritysvastuun ja viestinnän välinen suhde on kuitenkin nähty usein tällaisessa keskustelussa hyvin yksinkertaistavasti: vastuullisuusviestintä nähdään "pelkkänä puheena" tai parhaimmillaan vastuullisuutta koskevana neutraalia informaatiota välittävänä toimintana. Tässä väitöskirjassa otan formatiivisen näkökulman vastuullisuusviestintään, minkä kautta huomio kiinnittyy viestinnän organisaatioita ja siten myös yritysvastuuta rakentavaan ja muovaavaan vaikutukseen. Tutkimukseni tavoitteena on edistää ymmärrystä viestinnällisten käytäntöjen merkityksestä yritysvastuulle ja liiketoiminnan etiikalle keskittymällä yritysvastuuta käsitteleviin konkreettisiin teksteihin ja niiden ympärillä käytävään vuorovaikutukseen. Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, joissa hyödynnän toisiaan täydentäviä teoreettisia näkökulmia yritysvastuun ja viestinnän yhteyksien erittelemiseen empiirissä tapauksissa. Essee 1 keskittyy tarkastelemaan yritysvastuun tulkintakehyksiä mediateksteissä ja sitä, miten nämä tulkintakehykset jäsentävät uusilla tavoilla liiketoiminnan ja yhteiskunnan välisiä suhteita muuttuvassa institutionaalisessa kontekstissa. Essee 2 tarkastelee pyrkimyspuhetta–vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita ja ideaaleja, joihin organisaatio ei välttämättä vielä yllä–ja sen sijoittumista strategiateksteihin ja tällaisten tekstien kirjoittamiseen yli ajan. Essee 3 ottaa Foucault'laisen näkökulman liiketoiminnan etiikkaan ja tarkastelee, miten organisaatiot voivat luoda itsesuhteita ja itseymmärrystä kollektiivisten kirjoittamiskäytäntöjen kautta. Näiden kirjoituskäytäntöjen myötä yritysvastuukäsitykset voivat muuttua organisaatiokonteksteissa. Kaikki esseet nojautuvat pitkälti luonnollisiin aineistoihin: ensimmäinen essee perustuu mediateksteille, toinen ja kolmas strategiateksteille sekä niitä koskevien vuorovaikutustilanteiden analyysille. Organisaatioviestinnän perusperiaatteiden mukaisesti näiden tapaustutkimusten tavoitteena on ymmärtää mitä vastuullisuusviestinnässä ja sen kautta tapahtuu yritysvastuulle. Väitöskirjani löydökset valottavat yritysvastuun merkitysten rakentumista ja neuvottelua hybrideissä tulkintakehyksissä mediatekstien kautta (essee 1); vastuullisuuden rakentumista toistuvissa strategiaprosesseissa ja strategiateksteissä, jotka mahdollistavat vastuullisuuspyrkimysten asettamisen, kehittämisen, laajentamisen ja arvioinnin (essee 2); sekä strategiatekstien kautta tapahtuvan kollektiivisen itsekirjoittamisen vaikutusta eettiseen itseymmärrykseen ja yritysvastuuseen (essee 3). Nämä osatutkimukset edistävät parempaa ymmärrystä siitä, miten erilaisten tekstien kautta ja ympärillä tapahtuva sidosryhmävuorovaikutus luo uusia merkityksiä yritysvastuusta tulkintakehysten, vastuupyrkimysten ja itsesuhteiden kautta.
Julkaisun otsikon käännösTekstejä yritysvastuusta ja etiikasta: tulkintakehyksiä, pyrkimyspuhetta ja itsesuhteita
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eräranta, Kirsi, Vastuuprofessori
  • Moisander, Johanna, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8984-3
Sähköinen ISBN978-952-60-8985-0
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • yritysvastuu
  • organisaatioviestintä
  • tulkintakehykset
  • strategia
  • pyrkimyspuhe

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tekstejä yritysvastuusta ja etiikasta: tulkintakehyksiä, pyrkimyspuhetta ja itsesuhteita'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä