Kohtaamisissa koetellut. Oppiminen dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa

Pauliina Pasanen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Kohtaamisissa koetellut. Oppiminen dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa on tutkimus, joka kuuluu taiteen korkeakoulututkimuksen alaan. Se selvittää oppimista ammattikorkeakoulun valokuvauksen pääaineen opinnoissa, tarkemmin kahdessa dokumentaarisessa työpajassa, joissa opiskelijoiden valokuvaaminen on keskiössä. Tutkimuksessa mukana olevat opettajat (Stefan Bremer, Kontaktikuvauksen työpaja sekä Japo Knuutila ja Jan Kaila, Valokuvauksen metodologinen työpaja) ovat toteuttaneet työpajoja kehittämillään konsepteilla useiden vuosikymmenien ajan suomalaisissa valokuvauksen opetuksen ohjelmissa. Menetelmällisesti tutkimus on kotietnografiaa (at-home ethnography) tutkimuskontekstin ollessa tutkija-opettajan työpaikka. Tutkija hyödyntää siis varsinaisen tutkimusaineiston rinnalla omia tietojaan ja kokemuksiaan tutkimusaiheesta. Aineisto koostuu työpajojen opetustilanteiden kuva ja äänitallenteista, ja sitä täydentävät opettajienja opiskelijoiden haastattelut. Oppimista tarkastellaan tutkimuksessa toimijaverkkoteorian (actor-network theory) kautta. Tällöin oppimisen katsotaan tapahtuvan kuvaus- ja opetustilanteiden toimijoiden yhteen tulemisissa, inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden relaatioissa tapahtuvissa käännöksissä ja muutoksissa. Tutkimus tarkastelee siis taiteessa perinteisesti korostuvan yksilöllisen kehityksen sijaan oppimista taideammattiin sosiomateriaalisena prosessina. Valokuvaajaksi opitaan kameran ja ihmisen yhteisen toimijuuden tullessa koetelluksi erilaisissa kohtaamisissa niin kuvausympäristöissä kuin toisaalta opetustilanteissa opettajan, opiskelijan ja opiskelijaryhmän dialogissa. Tutkimuksen näkökulma huomioi digitalisoitumisen ja internetin tuomat muutokset valokuvauksen ja sen opiskelun prosesseihin. Dokumentaristi toimii nyt verkottuneessa maailmassa, jossa taiteen opiskeluun liittyvä tieto on helposti saatavilla, kansainväliset kontaktit syntyvät sosiaalisen median kautta ja kuvien jakaminen muuttaa ihmisten suhtautumista kuvaamiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan ei-inhimillisten toimijoiden rinnalla toisaalta myös esimerkiksi opettajanja opiskelijan välistä dialogia ja valtasuhdetta. Opettaja opettaa monin tavoin, esimerkiksi asettumalla vastukseksi opiskelijalle ja haastamalla tämän ylittämään itsensä kuvaajana. Dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa ollaan kuvaajina maailmasuhteessa, joka ei ole opetettavissa etänä internetin välityksellä. Läsnäololla ja sen intensiivisellä harjoittamisella kuvaustilanteissa on väliä. Valokuva(taiteilijan) identiteetin sijaan tutkimus ehdottaa tarkastelemaan dokumenttivalokuvaajan toimijuutta Rosi Braidottin nomadisen subjektinkäsitteen kautta erilaisissa relaatioissa jatkuvasti muovautuvana prosessina.
Julkaisun otsikon käännösTested through encounters. Learning in documentary photography workshops
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Laakso, Harri, Vastuuprofessori
  • Löytönen, Teija, Ohjaaja
  • Laakso, Harri, Ohjaaja
  • Salo, Merja, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0261-1
Sähköinen ISBN978-952-64-0262-8
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • valokuvauksen korkeakouluopetus
  • valokuvaustyöpajat
  • oppiminen
  • toimijaverkkoteoria
  • dokumenttivalokuvaus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kohtaamisissa koetellut. Oppiminen dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä