Techno-economic modelling of wireless network and industry architectures

Julkaisun otsikon käännös: Langattomien verkko- ja toimiala-arkkitehtuurien teknis-taloudellinen mallintaminen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Langattoman viestinnän ja Internetin alueella tapahtuva nopea kehitys ja innovaatiot luovat uusia mahdollisuuksia ja haasteita toimialalle. Internetin palveluiden ja sovellusten siirtyessä mobiililaitteisiin langattomille verkoille asetettavat vaatimukset kasvavat. Samanaikaisesti epävarmuus eri langattomien teknologioiden ja toisaalta palveluntarjoajien asemasta tulevaisuuden verkkoympäristöissä kasvaa. Päätöksenteko ja ennustaminen tässä ympäristössä vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa huomioidaan sekä teknologiset, liiketoiminnalliset, että poliittiset näkökulmat. Tämä väitöskirja hyödyntää ja kehittää teknis-taloudellisia mallintamismenetelmiä langattomien verkkojen ja palvelujen tutkimiseen kehittyvien toimiala-arkkitehtuurien kontekstissa. Tutkimus on jäsennetty sekä kronologisesti että loogisesti kahteen osaan: 1) valittujen langattomien verkko- ja toimiala-arkkitehtuuriskenaarioiden teknis-taloudellinen mallintaminen sekä 2) teknis-taloudellisten mallintamismenetelmien kehittäminen. Väitöskirja edistää teknis-taloudellisen mallintamisen teoriaa ja käytäntöjä usealla tavalla. Ensinnäkin väitöskirjassa tarkastellaan aiemmin etupäässä teknologiapainotteisten mallintamismenetelmien käyttöä vaihtoehtoisten toimiala-arkkitehtuurien tutkimisessa. Työssä rakennettujen kolmen erillisen teknis-taloudellisen mallin avulla arvioidaan kiinteiden WiMAX-verkkojen, mobiiliverkkojen virtuaalioperaattorimallien, sekä DVB-H -pohjaisten mobiilitelevisioverkkojen taloudellista toteutettavuutta. Kussakin tapauksessa mallinnus seuraa systemaattista prosessia, jonka vaiheet ovat markkinan ja palvelujen, teknologian, sekä toimiala-arkkitehtuurin määrittely, tulojen ja kustannusten mallinnus, sekä kassavirta- ja herkkyysanalyysi. Toiseksi, väitöskirjassa kehitetään teknis-taloudellisia mallintamismenetelmiä valituilla osa-alueilla. Työssä kehitetään uudenlainen lähestymistapa teknologiatuotteiden evoluution ja uusien tuoteominaisuuksien diffuusion ennustamiseen yhdistämällä aiemmin tunnetut tuotekategoriatason diffuusiomallit ja tuoteyksikkötason korvaamismallit aiemmin tutkimattomaan tuoteominaisuuksien levittämisilmiöön. Työssä kehitetään myös mobiilipalvelujen käytön analysoimiseen tarkoitettu viitekehysmalli, jossa käytettävissä olevat mittapisteet yhdistetään mobiilipalvelujen neljään pääasialliseen teknologiakomponenttiin: laitteisiin, verkkoihin, sovelluksiin ja sisältöihin. Viitekehystä hyödynnetään Suomen mobiilidatapalvelujen käyttötutkimukseen. Lisäksi työssä hyödynnetään skenaariosuunnittelumenetelmää tulevaisuuden langattomiin lähiverkkoihin liittyvien epävarmuuksien analysointiin ja rajaamiseen. Menetelmää ehdotetaan yleisemmällä tasolla käytettäväksi teknis-taloudellisen mallintamisen tukena analysoitavien teknologia- ja toimiala-arkkitehtuurien määrittelyssä ja valinnassa.
Julkaisun otsikon käännösLangattomien verkko- ja toimiala-arkkitehtuurien teknis-taloudellinen mallintaminen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämmäinen, Heikki, Vastuuprofessori
  • Hämmäinen, Heikki, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4524-5
Sähköinen ISBN978-952-60-4525-2
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • teknis-taloudellinen mallintaminen
  • mobiili
  • langaton
  • toimiala-arkkitehtuuri

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Langattomien verkko- ja toimiala-arkkitehtuurien teknis-taloudellinen mallintaminen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä