Internetin monitieprotokollien teknis-taloudellinen analyysi

Henna Suomi (Née Warma)

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Viimeisten vuosikymmenten aikana monitieprotokollia on kehitetty parantamaan kuormantasausta Internetissä. Nämä protokollat voivat lähettää käyttäjän liikennettä useamman polun yli samanaikaisesti ja siirtää liikennettä polulta toiselle. Kyseisistä protokollista on tehty useita teknisiä toteutuksia, mutta ne eivät vielä ole levinneet laajempaan käyttöön ja niiden taloudellinen toteutettavuus on toistaiseksi jäänyt tutkimatta. Tämä väitöskirja tutkii monitieprotokollien käyttöönottoa ja taloudellista toteutettavuutta eri toimijoiden näkökulmasta. Tutkimus keskittyy erityisesti Internet-palveluiden käyttöön mobiililaitteilla. Väitöskirjan tavoitteena on tunnistaa ja arvioida monitieprotokollien käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä sekä analysoida monitieprotokollien markkinavaikutuksia. Lisäksi väitöskirja pyrkii kehittämään uusia menetelmiä monitie- mutta myös muiden Internet-protokollien toteutettavuuden tutkimiseen. Työssä käytetään useita menetelmiä. Teoriat verkkovaikutuksista sekä vaihtokustannuksista luovat pohjan tutkimukselle. Olennaisimpina mallinnustyökaluina käytetään systeemidynamiikkaa sekä teknis-taloudellisen mallinnuksen eri muotoja. Tietolähteinä toimivat kirjallisuus, haastattelut sekä päätelaitepohjaiset verkkomittaukset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että protokollat, jotka mahdollistavat mobiilioperaattorin päätelaitevetoisen vaihtamisen, vaikuttavat ensivaiheessa taloudellisesti kiinnostavammilta kuin usean mobiilioperaattorin samanaikainen käyttö. Erityisesti kolme tekijää vaikuttaa positiivisesti monitieprotokollien käyttöönottoon: 1) monitieliitynnän mahdollistavien laitteiden markkinoille tulo, 2) Internet-palveluiden suorituskykyvaatimusten kasvu sekä 3) mobiililaitteiden akkukapasiteetin kasvu. Mikäli päätelaitteiden moniverkkoliityntä ja monitieprotokollat leviävät laajempaan käyttöön, markkinavaikutukset ovat oletettavasti mittavat, sillä operaattorien meno- ja tulovirrat jakautuvat uudelleen ja mobiilioperaattorien välinen kilpailu lisääntyy. Väitöskirjassa käytetyt mallinnusmenetelmät luovat uuden ja käytännöllisen lähestymistavan Internet-protokollien taloudelliseen tutkimukseen. Verrattuna perinteisiin taloustieteiden menetelmiin, jotka tarkastelevat protokollia mustana laatikkona, työssä käytetty teknis-taloudellinen mallinnus paljastaa protokollien teknisen arkkitehtuurin ja mahdollistaa käyttöönottohaasteiden ja -mahdollisuuksien tunnistamisen. Tutkimuksen aikana havaittiin, että protokollan käyttöönottokustannusten vertaaminen ei-rahallisiin hyötyihin on usein soveltuvampi lähestymistapa protokollien teknis-taloudellisessa tutkimuksessa kuin puhdas rahavirtoihin perustuva analyysi.
Julkaisun otsikon käännösInternetin monitieprotokollien teknis-taloudellinen analyysi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämmäinen, Heikki, Vastuuprofessori
  • Hämmäinen, Heikki, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5704-0
Sähköinen ISBN978-952-60-5705-7
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • monitieprotokollat
  • toteutettavuus
  • teknis-taloudellinen analyysi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Internetin monitieprotokollien teknis-taloudellinen analyysi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä