Techno-economic analysis of Internet content delivery

Julkaisun otsikon käännös: Internetin sisällönjakelun teknis-taloudellinen analyysi

Nan Zhang

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Internet-liikenne, erityisesti raskas sisältö, on viisinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja sen odotetaan kolminkertaistuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Samaan aikaan, mobiililiikenne on kasvanut kolme kertaa nopeammin kuin kiinteän verkon liikenne. Välimuistiteknologia on yksi ratkaisu kasvavasta liikennemäärästä selviytymiseen ja uusia verkkovälimuistiteknologioita (engl. in-network caching) on kehitteillä käyttäen, esimerkiksi, tietokeskeisiä verkkoja (engl. information-centric networking, ICN) tai ohjelmistopohjaisia verkkoja (engl. Software-defined networking, SDN). Onnistunut käyttöönotto edellyttää, että verkkovälimuistiteknologiat ratkaisevat liikenteen optimointiongelman ja vastaavat markkinatoimijoiden tarpeisiin. Tämä väitöskirja täydentää verkkovälimuistiteknologioiden teknistä tutkimusta analysoimalla niiden taloudellista kannattavuutta eri markkinatoimijoiden näkökulmasta. Muuttuvaa sisällönjakelun ekosysteemiä analysoidaan tunnistamalla olennaiset markkinatoimijat ja heidän keskinäiset suhteensa, jonka jälkeen muodostetaan mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tutkimuksen toinen osa vertaa kvantitatiivisesti SDN-pohjaisen verkkovälimuistiratkaisun kustannustehokkuutta nykyisiin välimuistiratkaisuihin. Työssä käytetään useita menetelmiä. Markkinatoimijoiden keskinäiset suhteet on selvitetty arvoverkkoanalyysin avulla ja skenaariosuunnittelumenetelmällä analysoidaan tulevaisuuden skenaarioita. SDN-verkkovälimuistiratkaisun nettohyötyä kvantifioidaan teknis-taloudellisen mallinnuksen avulla. Lisäksi tiedonkeruussa on hyödynnetty haastatteluja, aivoriihiä, kirjallisuutta ja verkon simulointia. Kvalitatiivisen analyysin tulokset osoittavat, että sisällönjakeluverkkojen (engl. content delivery networks, CDN) menestys perustuu osittain kaksipuolisten markkinoiden verkkovaikutuksiin. Lisäksi sisällöntarjoajien näkökulmasta CDN tuo lisäarvoa tarjoamalla laatutakuuta, keskitettyä laskutusta ja käytön helppoutta. Hajautettujen verkkovälimuistiratkaisujen, kuten ICN:n, täytyy ratkaista nämä koordinaatio-ongelmat, jotta Internet-operaattorit, mobiilioperaattorit ja sisällöntarjoajat ottaisivat teknologian laajalti käyttöönsä. Toisaalta, SDN-ratkaisulla on keskitetty ohjainrakenne, joka mahdollistaa kaksipuolisten markkinoiden tuomat edut eri markkinatoimijoille. Lisäksi SDN-pohjainen verkkovälimuistiteknologia on todettu kustannustehokkaaksi verrattuna nykyisiin välimuistiteknologioihin mobiiliverkossa.
Julkaisun otsikon käännösInternetin sisällönjakelun teknis-taloudellinen analyysi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämmäinen, Heikki, Vastuuprofessori
  • Smura, Timo, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6826-8
Sähköinen ISBN978-952-60-6827-5
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • sisällönjakelu
  • internet
  • mobiilidata
  • teknis-taloudellinen analyysi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Internetin sisällönjakelun teknis-taloudellinen analyysi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä