Tiimityötä, toimintaa ja tunteita – näkökulmia yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjämäisestä oppimisesta kokemuksellisen toimintaoppimisen viitekehyksessä

Riitta-Liisa Arpiainen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on selvittää oppijoiden merkityksellisimmiksi kokemat asiat sekä niiden mahdolliset keskinäiset suhteet opiskeltaessa yrittäjyyttä tiimissä kokemuksellisen toimintaoppimisen korkeakoulukontekstissa, erityisesti kehittyvissä maissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa myös tietoa ja ymmärrystä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan oppimisen kehittämiseen. Väitöstutkimuksen tutkimustehtävät, jotka ovat ohjanneet tutkimuksen kulkua, ovat1) Miten viimeaikaiset kansainväliset tutkimukset näkevät korkeakoulukontekstissa tapahtuvan yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen sekä niiden taustalla vaikuttavat kokemuksellisen oppimisen ja toimintaoppimisen teoriat ja niiden roolit yrittäjämäisessä oppimisessa? 2) Minkälainen oppimisympäristö rohkaisee ja motivoi oppijoiden epävarmuuden sietämistä ja riskinottokyvyn vahvistamista? Kuinka sellaisia oppimisympäristöjä voitaisiin luoda? 3) Miten tiimioppiminen sopii yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjämäiseen oppimiseen? Kuinka tiimioppiminen voisi kehittää yrittäjämäistä oppimista? 4) Mikä on tunteiden rooli yrittäjyyskasvatuksessa? Mitkä asiat synnyttävät myönteisiä ja kielteisiä tunteita, ja miten oppijat kokevat niiden vaikuttavan oppimisessa? Väitöskirja koostuu neljästä itsenäisestä, toisiaan täydentävästä tutkimusartikkelista sekä niitä yhdistävästä viitekehyksestä. Teoreettinen viitekehys rakentaa ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjämäisestä oppimisesta, yhteydestä kokemukselliseen toimintaoppimiseen ja yrittäjämäisestä oppimisesta sosiaalisena oppimisprosessina. Tutkimusmetodologialtaan tutkimus edustaa sosio-konstruktiivis-hermeneuttista tutkimusperinnettä. Tutkimuksen tuloksina selvisi, että yrittäjyysopiskelijoiden merkittävimmiksi kokemuksiksi nousivat riskin ottamisen oppiminen ja epävarmuuden sieto, tiimissä ja tiimin kautta oppiminen ja oppimisprosessin aikana syntyneiden tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen oppimisessa. Oppijoiden asenteissa ja syvissä uskomuksissa koskien oppimista tapahtui muutoksia, oppiminen syventyi ja suuntautui syväoppimiseksi. Yhdessä nämä tekijät rakentuvat tiimityön, toiminnan ja tunteiden kaleidoskooppimalliksi yrittäjämäisessä syväoppimisessa auttaen yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen suunnittelijoita huomioimaan nämä eri elementit ja niiden yhteisvaikutukset oppimisessa pyrittäessä kohti syväoppimista ja aikaansaamaan todellista vaikutusta ja muutosta oppijan yrittäjämäisessä toiminta- ja ajattelutavassa.
Julkaisun otsikon käännösTeamwork, action and emotions – insights on entrepreneurship education and entrepreneurial learning in the context of experiential action learning
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kautonen, Teemu, Vastuuprofessori
  • Kautonen, Teemu, Ohjaaja
  • Kyrö, Paula, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8459-6
Sähköinen ISBN978-952-60-8460-2
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • yrittäjyyskasvatus
  • yrittäjämäinen oppiminen
  • kokemuksellinen toimintaoppiminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tiimityötä, toimintaa ja tunteita – näkökulmia yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjämäisestä oppimisesta kokemuksellisen toimintaoppimisen viitekehyksessä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä