Tampereen ECO2 ja kestävän yhdyskunnan pilotit

Eva Heiskanen

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned reportProfessional

Abstrakti

Tämä case-julkaisu liittyy Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Smart Energy Transition (SET) -hankkeeseen. Tutkimus on julkaistu alun perin SET-hankkeen verkkosivuilla (www.smartenergytransition.fi) elokuussa 2017.


Tampereella on tehty useita kestävän yhdyskunnan pilotteja ja projekteja, jotka liittyvät kaavoitukseen, kestävään rakentamiseen sekä uusiin energia- ja liikenneratkaisuihin. Hankkeiden kokoamiseksi perustettiin vuonna 2010 ECO2-hanke. Kaupungin strateginen projekti on koonnut yhteen, resursoinut ja suunnannut monenlaista ilmastomyötäiseen rakennettuun ympäristöön liittyvää kehitystoimintaa. Piloteilla on onnistuttu tuottamaan konkreettista näyttöä erilaisten ratkaisujen toimivuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta. Koordinoidun työn ansiota piloteissa kohdattujen haasteiden parissa on onnistuttu työskentelemään pitkäjänteisesti. Määrätietoinen työskentely on myös vaikuttanut kaupungin strategiseen ohjaukseen: esimerkkejä ovat sitoutuminen A-luokan rakentamiseen kaupungin omassa rakennustoiminnassa, maapolitiikassa käyttöön otetut energiatehokkuuskannusteet sekä sitoutuminen innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseen.


Piloteissa selvitettiin myös erilaisia hajautetun uusiutuvan energiantuotannon vaihtoehtoja. Selvityksistä on seurannut muutamia innovatiivisia toteutuksia. Kunnianhimoisia suunnitelmia on kuitenkin ollut vaikea viedä rakentamisen valtavirtaan. Hankkeen tuloksena on kuitenkin saavutettu huomattavat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset paikallisen energiayhtiön investointien ja polttoainevalintojen ansiosta.


Tampereella on tehty työtä useissa hankkeissa ja piloteissa, joissa on ollut omat työryhmänsä ja usein myös erillinen rahoitus. ECO2 on kuitenkin toiminut kokoavana tekijänä, joiden kautta hankkeet muodostavan osan laajempaa strategista projektia. Eri hankkeissa toimivat ihmiset pitävät tiiviisti yhteyttä toisiinsa. Myös ulkopuolista asiantuntemusta on hyödynnetty ja omaa oppimista on viety muualle yhteishankkeiden kautta. ECO2-verkostoon kuuluneilla ihmisillä on yhteinen käsitys siitä, mitä eri hankkeista ja piloteista on opittu sekä mitä toimintaympäristön puutteita niissä on havaittu.


Tampereen ECO2 ja sen jatkohankkeet ovat hyvä esimerkki siitä, että kaupungeilla voi olla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisujen käyttöönoton edistämisessä ja kehittämisessä. Hanke osoittaa, että ilmastonmuutoksen torjunnan juurruttaminen suurehkon, kasvavan kaupungin toimintaan on mahdollista, kun asiaan sitoudutaan. Pilotit ja hankkeet ovat tuottaneet käytännön kokemuksia ja esikuvia, joista on saatu rakennettua pysyviä käytäntöjä ja pysyvää osaamista kaupunkiin.
AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaAALTO-YLIOPISTO
Sivumäärä25
ISBN (elektroninen)978-952-60-8977-5
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Julkaisusarja

NimiAalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER
Numero10
Vuosikerta2020
ISSN (elektroninen)1799-4969

Siteeraa tätä