Taming the Beast of Boredom – Exploring Boredom at Work and the Role of Job Crafting

Julkaisun otsikon käännös: Tylsyyttä taltuttamassa - Tutkimus työssä tylsistymisestä ja työn yksilöllisen muokkaamisen roolista

Lotta Harju

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämän väitöskirjan tavoite on lisätä tietoa vähän tutkitusta työpahoinvoinnin ilmiöstä, työssä tylsistymisestä. Tutkimus vertailee työssä tylsistymisen yleisyyttä eri työntekijäryhmissä ja kartoittaa sen yhteyttä työhyvinvointiin ja työtä koskeviin asenteisiin. Lisäksi se tutkii työssä tylsistymisen erilaisia konteksteja ja tarkastelee työn yksilöllisen muokkaamisen roolia tylsistymisen ehkäisyssä. Väitöskirja pohjautuu psykologisen hyvinvoinnin teoriaan ja tutkimukseen. Koska tylsistymistä on aiemmin tutkittu pääosin yksitoikkoisen ja teollisen työn yhteydessä, tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan suomalaisia valkokaulustyöläisiä ja korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Väitöskirjan empiirinen osuus koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joissa hyödynnetään sekä tilastollisia että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Näihin kuuluvat: (1) poikkileikkaustutkimus 11 468 työntekijän otoksessa 87 suomalaisessa organisaatiossa; (2) induktiivinen tutkimus 13 kohderyhmähaastattelusta 72 työntekijän ja esimiehen otoksessa neljässä organisaatiossa; ja (3) pitkittäistutkimus 1635 työntekijän otoksessa kolmen vuoden aikavälillä. Tutkimustulokset osoittavat, että työssä tylsistyminen ei rajoitu ainoastaan tietyntyyppisiin töihin, vaan koskettaa eri alojen työntekijöitä. Lisäksi työssä tylsistymisellä voi olla haitallisia vaikutuksia niin yksilöille kuin organisaatioille, sillä mitä useammin työssä tylsistymistä koetaan, sitä enemmän työntekijät raportoivat heikompaa työhyvinvointia ja aikeita lähteä työpaikasta. Tulokset avartavat perinteistä ymmärrystä tylsistymisestä matalan aktivaatiotason tilana. Valkokaulustöissä tylsistyminen voi herätä erityyppisissä työn konteksteissa, joissa monenlaiset tekijät voivat estää yksilöä käyttämästä koko kapasiteettiaan. Näin ollen tässä väitöskirjassa esitetään, että työssä tylsistymiseen liittyy epätyydyttävä aktivaatiotaso ja kokemus työn merkityksettömyydestä. Tulosten mukaan yksilöt voivat kuitenkin ennaltaehkäistä työssä tylsistymistä muokkaamalla oma-aloitteisesti työstään merkityksellisempää. Erityisesti proaktiivinen työn haasteiden lisääminen voi vähentää työssä tylsistymistä tulevaisuudessa. Sitä vastoin työssä tylsistyminen saattaa vähentää työn yksilöllistä muokkaamista tulevaisuudessa. Toisin sanoen, koska tylsistyneillä työntekijöillä ei ole riittävästi resursseja muokata työtään, he voivat olla vaarassa tylsistyä entisestään. Väitöskirjalla on käytännön merkitystä esimiehille ja muille työelämän toimijoille, jotka pyrkivät kehittämään työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota. Sen mukaan tylsistymisen ehkäisemiseksi työtä tulisi voida sovittaa yksilön kykyihin ja arvoihin. Työntekijöitä tulisi myös rohkaista ja mahdollistaa muokkaamaan työstään merkityksellisempää ja inspiroivampaa.
Julkaisun otsikon käännösTylsyyttä taltuttamassa - Tutkimus työssä tylsistymisestä ja työn yksilöllisen muokkaamisen roolista
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Saarinen, Esa, Vastuuprofessori
  • Schaufeli, Wilmar, Vastuuprofessori
  • Hakanen, Jari, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7508-2
Sähköinen ISBN978-952-60-7507-5
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • työssä tylsistyminen
  • työn yksilöllinen muokkaaminen
  • työhyvinvointi
  • työn uudelleensuunnittelu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tylsyyttä taltuttamassa - Tutkimus työssä tylsistymisestä ja työn yksilöllisen muokkaamisen roolista'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä