TÄYTYY-hanke : Ikääntyneiden asuin- ja palveluympäristö, arviointiesimerkkeinä Lapinjärvi ja Savitaipale

Maria Klemetz (Toimittaja), Erkki Vauramo (Toimittaja), Johanna Hyrkäs, Reijo Kekäläinen, Jarmo Suominen, Ira Verma

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned report

Abstrakti

Täydentäen toimivaa -hanke, TÄYTYY (2017–2018), oli osa Sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanketta. Ikääntyvän väestön tarpeet asuntorakentamisen ja palveluiden suhteen olivat hankkeessa keskeisessä roolissa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten rakennettua ympäristöä tulee kehittää ja täydentää ikääntyvälle yhteiskunnalle sopivaksi. Kehitystyön lähtökohtana on olemassa olevan rakennuskannan ja palvelutarjonnan arviointi. Erilaisten arviointimenetelmien tarve on kansainvälinen.


Lähivuosina merkittävä määrä palvelurakennuksista tulee peruskorjausvaiheeseen. Rakennusten arvioinnin tavoitteena on saada käsitys rakennuksesta, sen toimivuudesta ja laadusta. Arvioinnin avulla voidaan selvittää tarvittavat muutos-, korjaus- tai laajennustarpeet. Rakennus voi olla teknisesti hyväkuntoinen mutta soveltua huonosti nykyiseen toimintaan. Syynä tähän ovat käyttötarkoituksen tai toimintamallien muutokset. Yksittäisen rakennuksen arviointi ei riitä, vaan se on nähtävä osana laajempana toiminnallista kokonaisuutta.


Lapinjärven ja Savitaipaleen alueen rakennuskannan arvioinneissa on käytetty kyselykaavaketta ja pisteytysjärjestelmää, jota on kehitetty Sotera-instituutissa. Lähtökohtana arviointimenetelmälle oli asiantuntijaryhmän tekemä palvelurakennusten läpikävely ja tietojen ja arvioiden kirjaaminen. Arviointi tehtiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa tehtyjen arviointien tuloksena voidaan todeta, että elinvoimaisen taajaman edellytys on toimiva keskusta, jossa asuminen ja verkottunut palvelutuotanto ovat keskeinen elementti. Paikallisiin olosuhteisiin soveltuva palvelujärjestelmä ja ikääntyneille soveltuva asuntokannan kehittäminen edistävät turvallisen, muuntojoustavan, houkuttelevan ja helppokulkuisen taajaman kehittämistä.


Hanke toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin, EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Lapinjärven kunnan, Porvoon kaupungin ja Toimintakeskus Suvannon kanssa (Savitaipale). Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Ympäristöministeriö osallistuivat hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn.
AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaAalto University
Sivumäärä122
ISBN (elektroninen)978-952-60-8406-0
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiAalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI
KustantajaAalto-yliopisto
Numero2
Vuosikerta2019
ISSN (elektroninen)1799-4845

Tutkimusalat

  • palvelurakennukset
  • ikääntyneet
  • arviointimenetelmät

Siteeraa tätä