Supporting Media Computation in Programming Education: A Class Library for Bitmap Processing Using Scala

Julkaisun otsikon käännös: Medialaskentaa ohjelmointiopetukseen:: Scala-pohjainen kirjasto bittkarttojen käsittelyyn

Aleksi Lukkarinen

Tutkimustuotos: Master's thesis

1242 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia medialaskennan soveltamiseen neljällä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksen pääaineopiskelijoille suunnatulla kurssilla, jotka opettavat tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmoinnin alkeita Scala-ohjelmointikielellä. Medialaskenta on näiden aiheiden opetukseen suunnattu viitekehyksellistämismenetelmä, joka tähtää opetuksen muokkaamiseen opiskelijoiden näkökulmasta mielenkiintoisemmaksi ja motivoivammaksi.

Työn tärkeimmät osat ovat (1) tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmoinnin opetukseen suunnattuja viitekehyksellistämismenetelmiä käsittelevä ja medialaskentaan painottuva luokittelu sekä (2) tutkimusprototyyppi, joka tarjoaa opiskelijoille kognitiivista tukea sekä parantaa bittikarttapohjaisen median esittämistä Scala IDE -kehitysympäristön Scala-komentorivillä.

Työssä haetaan perusteita sekä viitekehyksellistämisen että medialaskennan toimivuudelle motivaatioteorioista. Kokonaiskuvan työkalupohjaisista viitekehyksellistämismenetelmistä saa työn tarjoamasta karkeasta luokittelusta; medialaskennan osalta tämä luokittelu tarkentuu tapoihin esittää mediaa integroiduissa kehitysympäristöihissä. Lisäksi työ esittelee medialaskentaa soveltaviin oppikirjoihin pohjautuvan luokittelun medialaskennan suuntauksista sekä tutustuttaa joihinkin medialaskennassa jo käytettyihin tai siihen soveltuviin ohjelmistoihin.

Tutkimusprototyyppi koostuu kahdesta Scala-kielisestä luokkakirjastosta sekä Eclipse-pohjaisen Scala IDE -kehitysympäristön mukautetusta versiosta. Luokkakirjastoista ensimmäinen, SMCL (Scala Media Computation Library), mahdollistaa varsinaisen bittikarttojen käsittelyn, kun taas jälkimmäinen tarjoaa rajapinnan Scala-komentorivillä suoritettujen ohjelmakoodikokonaisuuksien suoritustuloksia koskevan metatiedon, kuten bittikarttojen, siirtämiseen SMCL:ltä Scala-komentorivillä esitettäväksi. SMCL mahdollistaa medialaskennan rgba-muotoisilla (red, green, blue, alpha) bittikartoilla sekä kuvapistepohjaisesti että bittikartoista kokonaisuuksia koostaen. SMCL sisältää myös yksinkertaisen ohjelman bittikarttojen tarkastelemiseksi tapauksissa, joissa kehitysympäristö joko ei kykene esittämään bittikarttoja tai ei tue SMCL:ää.

Prototyypille asetetut vaatimukset toteutuivat lähes kokonaan ja pienimuotoinen pilottitestaus osoitti prototyypin tarjoaman toiminnallisuuden hyödylliseksi. Prototyyppiä jatkokehittämällä voidaan todennäköisesti tuottaa työkalu, jonka avulla ohjelmointiopetusta voidaan kehittää entistä monipuolisemmaksi, mielenkiintoisemmaksi ja motivoivammaksi.
Julkaisun otsikon käännösMedialaskentaa ohjelmointiopetukseen:: Scala-pohjainen kirjasto bittkarttojen käsittelyyn
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysMaisteritutkinto
Myöntävä instituutio
  • Tietotekniikan laitos
  • Perustieteiden korkeakoulu
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Malmi, Lauri, Vastuuprofessori
  • Sorva, Juha, Ohjaaja
  • Seppälä, Otto, Ohjaaja
Myöntöpäivämäärä23 toukok. 2016
JulkaisupaikkaEspoo, Finland
Kustantaja
TilaJulkaistu - 17 kesäk. 2016
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Tutkimusalat

  • Scala, medialaskenta, viitekehyksellistetty opetus, ohjelmoinnin alkeisopetus, motivaatio, bittikartta, grafiikka, luokkakirjasto

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Medialaskentaa ohjelmointiopetukseen: Scala-pohjainen kirjasto bittkarttojen käsittelyyn'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä