Fyysisten tuotteiden ja palveluiden konfiguroinnin tietotekninen tuki

Juha Tiihonen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Massaräätälöinnin tavoitteena on täyttää yksilölliset asiakasvaatimukset tehokkaasti. Tämä voidaan saavuttaa konfiguroitavilla tuotteilla, joita voidaan muunnella yksilöllisiin tarpeisiin etukäteen tehdyn suunnittelun sallimissa rajoissa. Konfiguraattorit ovat tietojärjestelmiä, jotka tukevat tehokasta ja virheetöntä yksilöllisten tuotteiden tai palvelujen määrittelyä. Design Science -lähestymistapaa soveltaen työssä kehitettiin artefakteja, jotka tukevat fyysisten tuotteiden sekä palvelujen myyntikonfigurointia. Tarkoituksena oli mahdollistaa entistä parempia ja käytännössäkin sovellettavissa olevia konfiguraattoreita. Työssä esitetään konfigurointitietämyksen käsitemalli, joka yhdistää aiemmat mallitustavat, jotka perustuvat kytkentöihin, resursseihin, rakenteeseen ja toimintoihin. Oliopohjainen käsitemalli soveltaa pääkäsitteille yhtenäisesti luokittelua, abstraktiota ja attribuutteja. Käsitemallissa on yksityiskohtainen muunneltavan kompositionaalisen rakenteen mallitus. Työn tärkein artefakti on uudenlainen konfiguraattoritoteutus WeCoTin. Se koostuu graafisesta mallitusympäristöstä (Modeling Tool) ja verkon yli konfigurointia tukevasta työkalusta (Configuration Tool). Järjestelmän hyvin määritelty mallituskäsitteistö on osajoukko konfigurointitietämyksen käsitemallista. Mallituskielellä on selkeä formaali semantiikka, joka perustuu käännökseen logiikkapohjaiseen tiedonesittämiskieleen Weight Constraint Rule Language (WCRL). Modeling Tool tukee tehokasta graafista konfigurointimallitusta ja sisältää pitkäaikaishallintaa tukevia ominaisuuksia. Configuration Tool tukee myyntikonfigurointia verkon kautta. Sen WCRL-pohjainen päättelykone tarjoaa täydellisen ja ristiriidattoman päättelyn. WeCoTinta on arvioitu 26 konfigurointimallin luomisella ja karakterisoinilla sekä testaamalla ajonaikaista suorituskykyä. WeCoTin-konstruktion uusien toteutusperiaatteiden pohjalta esitetään myyntikonfiguraattorien suunnitteluteoria (information systems design theory). Suositteluteknologiat voivat tukea käyttäjiä kun he tekevät valintoja konfiguroitaessa. Työssä tunnistetaan tilanteita, joissa suosittelusta voi olla hyötyä ja analysoidaan tärkeimpien suositteluteknologioiden soveltuvuutta. Eräisiin aiempiin suosittelutekniikoihin esitetään laajennuksia, jotka perustuvat valintojen tärkeyteen käyttäjälle (painoarvo) ja samankaltaisuutta esittävien metriikoiden soveltamiseen (similarity metrics). Suosittelutekniikoiden tarjoama hyöty käyttäjille osoitetaan alustavasti empiirisellä kokeella. Palvelujen tärkeys korostaa myös palvelujen massaräätälöinnin ja konfiguroinnin tärkeyttä. Työssä käsitellään palvelujen muunneltavuutta kolmella toimialalla sekä fyysisille tuotteille soveltuvien konfiguraattorien soveltuvuutta palvelujen konfigurointiin.
  Julkaisun otsikon käännösFyysisten tuotteiden ja palveluiden konfiguroinnin tietotekninen tuki
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Lassenius, Casper, Vastuuprofessori
  • Männistö, Tomi, Ohjaaja
  • Sulonen, Reijo, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5894-8
  Sähköinen ISBN978-952-60-5895-5
  TilaJulkaistu - 2014
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • konfiguraattori
  • suositusjärjestelmä
  • suosittelu
  • palvelut
  • palvelujen konfigurointi
  • konfiguraatiomallitus
  • tietojärjestelmien suunnitteluteoria

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Fyysisten tuotteiden ja palveluiden konfiguroinnin tietotekninen tuki'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä