Supervisor’s fair treatment and decision making in an organizational context – A social identity analysis

Julkaisun otsikon käännös: Esimiehen vuorovaikutuksen ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus organisaatiokontekstissa – Sosiaalisen identiteetin analyysi

Satu Koivisto

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ryhmäarvomalliin pohjautuva organisaatioissa tehtävä oikeuden­mukaisuus­tutkimus on viime vuosikymmenten aikana osoittanut, että johtajien oikeudenmukaisuudella on merkittäviä seurauksia. Tämä väitöskirja syventää aiempaa tutkimusta selvittämällä, kuinka johtajuuteen liittyvät seikat vaikuttavat lähiesimiehen vuoro­vaikutuksen ja päätöksenteon oikeudenmukaisuuden prosesseihin. Tutkimuksessa ryhmäarvomallin, relationaalisen auktoriteetin mallin ja ryhmään liittymisen mallin perusoletukset yhdistetään sosiaalisen identiteetin johtamismallin (SIMOL) ajatusten kanssa. Lisäksi ryhmäarvomallia laajennetaan oikeudenmukaisuuden eri lähteitä koskevan tutkimuksen mukaisesti siten, että se huomioi sekä esimiehen että organisaation yhtäaikaisina oikeudenmukaisuuden lähteinä. Väitöskirja koostuu neljästä esseestä, joissa kussakin tarkastellaan erillisiä tutkimuskysymyksiä. Esseet perustuvat eri organisaatioista kerättyihin kyselyaineistoihin. Lisäksi esseet III ja IV perustuvat kahteen kvasikokeelliseen skenarioaineistoon. Kaikille esseille yhteistä on ajatus, jonka mukaan erityisesti ryhmän tyypillisenä (prototyyppisenä) jäsenenä pidetty esimies voi oikeudenmukaisuudellaan vaikuttaa ryhmän jäseniin. Tutkimus tuo ilmi, että lähiesimiehen osoittama oikeudenmukainen kohtelu ja päätöksenteko ovat yhteydessä siihen, (1) kuinka ylpeitä ryhmän jäsenet ovat ryhmästään, (2) kuinka arvostetuiksi, (3) epävarmoiksi tai (4) uhatuiksi he kokevat itsensä. Lisäksi tulokset osoittavat, (5) että lähi-esimiehen oikeudenmukaisuus on yhteydessä ryhmän jäsenten vapaa­ehtoiseen oman organisaationsa hyväksi työskentelyyn arvostuksen tunteiden kautta. Kaikki nämä yhteydet tulevat esille kuitenkin vain kun esimies on prototyyppinen ryhmän jäsen. Tutkimus myös osoittaa, että ryhmään samastuminen voimistaa prototyyppisyyden merkitystä, ja että proto­tyyppisen esimiehen oikeudenmukaisuus moderoi organisaatiotason menettelytapojen oikeudenmukaisuuden vaikutuksia. Tutkimuksen löydökset muistuttavat, että organisaatiokontekstissa oikeuden­mukaisuus­prosesseja tulee tarkastella ryhmän johtajuuteen liittyvät asiat (esim. esimiehen prototyyppisyys) huomioiden. Tulokset myös selventävät relationaalisten oikeudenmukaisuuden mallien oletuksia sekä todistavat nämä empiirisesti. Tutkimus laajentaa ryhmäarvomallia huomioimaan esimiehen ja organisaation oikeudenmukaisuuden yhtäaikaiset vaikutukset sekä selittämään myös ryhmän jäsenten käyttäytymistä. Tulokset vahvistavat SIMOL:n oletuksia ja osoittavat, että esimiehen sisäryhmäprototyyppisyys on merkittävä ryhmän jäsenten havaintoihin vaikuttava tekijä.
Julkaisun otsikon käännösEsimiehen vuorovaikutuksen ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus organisaatiokontekstissa – Sosiaalisen identiteetin analyysi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lipponen, Jukka, Vastuuprofessori
  • Lipponen, Jukka, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5206-9
Sähköinen ISBN978-952-60-5207-6
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • esimiehen oikeudenmukaisuus
  • organisaation oikeudenmukaisuus
  • esimiehen sisäryhmäprototyyppisyys
  • sosiaalinen identiteetti

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Esimiehen vuorovaikutuksen ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus organisaatiokontekstissa – Sosiaalisen identiteetin analyysi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä