Ohjaamattomat ja heikosti ohjatut menetelmät kielenoppimisen laskennallisessa mallinnuksessa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja käsittelee varhaisen kielenoppimisen laskennallista mallinnusta hyödyntäen tilastollisia oppimismenetelmiä. Jatkuvasti kasvava määrä kokeellisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimuksia on osoittanut että ihmislapset ovat herkkiä aistiärsykkeiden tilastollisille ominaisuuksille, ja että näillä tilastollisilla ominaisuuksilla on keskeinen rooli varhaisessa äidinkielen kehityksessä. Ajatus kielen omaksumisesta pelkkänä mukautumisena aistiärsykkeiden rakenteellisiin ominaisuuksiin ilman synnynnäisiä kielispesifejä oppimismekanismeja on ristiriidassa niin kutsutun perinteisen nativistisen ajattelumallin kanssa. Jälkimmäisessä synnynnäisille kielellisille mekanismeille annetaan suuri painoarvo. Tämä väitöskirja sisältää joukon tutkimuksia jotka pyrkivät selvittämään minkälaisia tilastollisia rakenteita on opittavissa puhesignaaleista ja minkälaisilla oppimisalgoritmeilla tämä oppiminen voidaan saavuttaa. Työn ydinajatuksena on lähestyä kielenoppimista niin sanotun “tyhjän” oppivan agentin näkökulmasta. Tällä ei ole minkäänlaista ennakkokäsitystä tai -tietoa kieleen liittyvistä rakenteista, kuten äänteistä, tavuista tai sanoista. Sen sijaan agentti on varustettu tilastolliseen oppimiseen soveltuvilla algoritmeilla, jotka pyrkivät erilaisissa puhetta sisältävissä oppimistilanteissa löytämään signaaleista rakenteellisesti merkittäviä hahmoja. Koneoppimisen näkökulmasta kyseessä on ohjaamattomien ja heikosti ohjattujen hahmontunnistusmenetelmien kehitys ja soveltaminen, sillä varhainen kielenoppiminen tapahtuu poikkeuksetta ilman täsmällistä opetusta. Tutkimuksen tuloksena voidaan osoittaa että puheessa esiintyvät sanat voidaan oppia jatkuvasta puheesta puhesignaalin tilastollisia ominaisuuksia hyödyntäen ja ilman että oppija tulkitsee puheen käyttäen ensin foneettisia tai muita lingvistisesti merkityksellisiä yksiköitä. Tutkimuksessa käydään läpi myös erilaisia oppimisstrategioita sanoja vastaavien akustisten hahmojen sekä niiden merkityksien yhdistämiseen että esitellään uudet menetelmät puheen segmentointiin äänteenkaltaisiksi yksiköiksi sekä akustisten piirteiden kategorisointiin klusteroinnin avulla. Lopuksi työssä osoitetaan, että ihmisen kuulojärjestelmän taajuusominaisuudet voidaan johtaa tilastollisella oppimismenetelmällä suoraan puhesignaalin aika-taajuus -rakenteista. Tämä viittaa siihen, että tilastollinen oppiminen ei välttämättä rajoitu kuulohavaintojen jäsentämisessä pelkästään kielellisten rakenteiden oppimiseen.
Julkaisun otsikon käännösOhjaamattomat ja heikosti ohjatut menetelmät kielenoppimisen laskennallisessa mallinnuksessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Laine, Unto K. , Vastuuprofessori
  • Laine, Unto K. , Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5096-6
Sähköinen ISBN978-952-60-5097-3
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • laskennallinen mallinnus
  • kielenoppiminen
  • hahmojen etsintä
  • puheenkäsittely
  • kognitiivinen mallinnus
  • puheen segmentointi
  • ohjaamaton oppiminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Ohjaamattomat ja heikosti ohjatut menetelmät kielenoppimisen laskennallisessa mallinnuksessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä