Strateginen kaupunkiseutu - Spatiaalinen suunnittelu radikaalina yhteensovittamisena

Vesa Kanninen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Työssäni näen kaupunkiseudun strategisena yhteistyöalueena. Asetan kysymysteni kohteeksi "kaupunkiseudun" käsitteen sekä kaupunkiseutujen yhteistyön ehdollistumat ja muodot. Työni korostaa itseohjautuvuuden, valtionohjauksen ja ylipaikallisten kehityskulkujen "emergenttiä" paikallista luonnetta: strateginen kaupunkiseutu on dynaaminen, institutionaalisesti hahmottuva ja tilanteisesti kaupunkiseudun ongelmien ja kehittämiskysymysten käsittelyä varten muotoutuva yhteistoimintafoorumi. Hallinnan rakenteiltaan ja käytännöiltään se on "löyhä" ja muuttuvainen. Strategisen yhteistyön kyky luoda ja edistää toiminnan koordinaatiota turbulentissa ja ristiriitojen sävyttämässä toimintaympäristössä on keskeinen kaupunkiseutua näkyväksi tekevä ja paremman tulevaisuuden potentiaaleja realisoivien toimintojen menestystekijä. Työni on tutkimusotteessaan vahvasti strategisen spatiaalisen suunnittelun teoreettisen keskusteluun ja institutionaaliseen tarkastelutapaan kiinnittyvä. Toinen kontekstoiva lähestymistapani käsittelee hallinnan ulottuvuuksia ja "uuden regionalismin" diskursseja talouden, valtion ja paikallisuuksien valtasuhteiden ilmenemisestä kaupunkiseutujen kontekstissa. Tutkimusstrategiani korostaa pragmatistista suhdetta sekä tutkimukseen että suunnittelun käytäntöjen teorioihin ja toimintaan. Työssäni kysyn, millainen on strategisen spatiaalisen suunnittelun yhteistyön sellainen pragmatistinen tulkinta, joka hyödyllisesti tunnistaa, reflektoi ja pystyy käsittelemään yhteiskunnallisia ja paikallisia ristiriitoja ja vastakkainasetteluja. Työni kiinnittyy erityisesti kommunikatiivisen suunnittelun nk. agonistisen demokratiateorian ja suunnittelunäkemyksen kautta nousevaan kritiikkiin. Luotaan agonismin perusteita erityisesti suunnittelukontekstissa, ja samalla esitän hyödyllisen valtanäkemyksen pragmatismini tueksi. Tutkimuksen keskeinen tulos on malli agonistisesta suunnitteluyhteistyöstä. Mallissani nojaan yhtäältä kulttuurintutkimuksen ja kielentutkimuksen "kontaktivyöhykettä" käsittelevään teoretisointiin, toisaalta tieteen ja teknologin tutkimuksen ja organisaatiotutkimuksen käsitteisiin "vaihdon vyöhyke" ja "rajaesine". Mallini korostaa valtasuhteiden käsittelyä, yhteisen kielen muotoilua ja erilaisuuden avulla oppimista suunnittelukäytäntöjen materiaalisuudessa. Näen kaupunkiseudun strategisen spatiaalisen suunnittelun olevan radikaalilla tavalla yhteensovittavaa luonteeltaan. Tämä tarkoittaa koordinaation välttämättömyyttä niin teoriassa kuin käytännössäkin. Työssäni on normatiivinen ote, joten esitänkin niin lähtökohtaisen kysymykseni kuin mallinikin aikomuksenani parantaa strategisen suunnitteluyhteistyön käytäntöjen ymmärrystä, ja vähintään epäsuorasti myös itse käytäntöjä.
Julkaisun otsikon käännösThe Strategic city-region - Spatial planning as radical coordination
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Mäntysalo, Raine, Vastuuprofessori
  • Bäcklund, Pia, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7727-7
Sähköinen ISBN978-952-60-7728-4
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • kaupunkiseutu
  • spatiaalinen suunnittelu
  • agonismi
  • strateginen suunnittelu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Strateginen kaupunkiseutu - Spatiaalinen suunnittelu radikaalina yhteensovittamisena'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä