Stereoscopic Imaging Technology: Perception, Emotion, and Acceptance

Julkaisun otsikon käännös: Stereoskooppinen kuvatekniikka: havainto, emootiot ja hyväksyntä

Jussi H. Hakala

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Stereoskooppiset tekniikat lisäävät kuvan luomaa todellisuuden illuusiota. Koehenkilöt ovat kuvailleet stereoskooppisesti esitettyjä kuvia monoskooppisiin verrattuna luonnollisiksi, todenmukaisiksi, ja eläviksi. Tästä huolimatta useimmat nykyisistä kameroista ja näytöistä ei ole stereoskooppisia. Vaikka stereoskooppisten tekniikoiden käyttö on vielä vähäistä, meneillään oleva silmikkonäyttöjen suosion kasvu edistää stereoskopian leviämistä merkittävästi. Tämä poikkitieteellinen väitöskirja tarkastelee stereoskooppisia tekniikoita visuaalisen havaitsemisen, tunteiden välittymisen ja teknologian hyväksymisen kannoilta. Väitöskirjan tavoitteena on lisätä stereoskooppisten tekniikoiden hyväksymiseen vaikuttavien havaintoon liittyvien tekijöiden ymmärtämistä sekä selvittää stereoskopian käytön vaikutusta katsojan tunteisiin. Väitöskirjan tulokset pohjautuvat viiteen käyttäjäkokeeseen. Kaksi kokeista käsittelee stereoskooppisia artefakteja. Ensimmäisessä kokeessa löysimme syvyysartefaktin spatiaalista lomitusta hyödyntävillä stereoskooppisilla näytöillä esitetyissä kuvissa. Toisessa kokeessa tutkimme stereokuvaparin sisäisiä väriasymmetrioita. Kaksi seuraavaa koetta käsittelivät stereoskooppisten kasvokuvien havaitsemista. Tulokset näyttivät, että stereoskopia voi voimistaa emotionaalista valenssia ja että katsekontaktin havaitseminen poikkeaa merkittävästi stereoskooppisesti ja monoskooppisesti esitettyjen kuvien välillä. Pääjohtopäätös tuloksista on, että stereoskooppiset teknologiaparametrit vaikuttavat kuvien välittämiin emootioihin. Viides ja viimeinen koe vie tekniikan laboratoriosta oikeaan käyttötilanteeseen. Tutkimme stereoskooppisen valokuvauksen hyväksymiseen vaikuttavia tekijöitä kenttäkokeessa. Tulokset näyttivät, että stereoskooppinen valokuvaaminen on haastavaa kokemattomille käyttäjille. Erityisesti kiinteän linssivälin aiheuttamien rajoitusten oppiminen oli haasteellista. Yhdessä kokeiden tulokset antavat viitteitä siitä, että artefakteista vapaa stereoskooppinen sisältö tarjoaa katsojalle voimakkaan todellisuuden illuusion ja tunnerikkaan kokemuksen, joka edesauttaa stereoskopian hyväksymistä. Lukuun ottamatta spatiaalista lomitusta koskevaa koetta, väitöskirjan tulokset ovat laajasti yleistettävissä erilaisiin stereoskooppisiin still- ja videokuvatekniikkoihin. Tulokset hyödyttävät stereoskooppisten laitteiden suunnittelua ja mediatuotantoa valo-, elokuva-, ja videokuvauksen sekä animaation ja videopelien aloilla. Lisäksi väitöskirja lisää teoreettista ymmärrystä stereoskopian vaikutuksista emotionaalisten kasvoilmeiden, katseen suunnan, sekä katsekontaktin havaitsemiseen. expressions, gaze direction, and mutual gaze.
Julkaisun otsikon käännösStereoskooppinen kuvatekniikka: havainto, emootiot ja hyväksyntä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Takala, Tapio, Vastuuprofessori
  • Oittinen, Pirkko, Vastuuprofessori
  • Häkkinen, Jukka, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7064-3
Sähköinen ISBN978-952-60-7063-6
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • stereoskopia
  • binokulaarinen havaitseminen
  • kasvoilmeet
  • emootiot
  • katsekontakti

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Stereoskooppinen kuvatekniikka: havainto, emootiot ja hyväksyntä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä