Speech Motor System Mediates Phonetic Categorization

Julkaisun otsikon käännös: Puheen motorinen järjestelmä edesauttaa foneettista kategorisaatiota

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Sama foneemi eli puhutun kielen pienin merkityksiä erottava äänneyksikkö on akustisesti hyvinkin erilainen eri puhujilla ja eri konteksteissa. Kuulijan aivot joutuvat täten ratkaisemaan perustavaa laatua olevan ongelman yhdistäessään akustisesti vaihtelevat ilmentymät samaan foneettiseen kategoriaan. On epäselvää osallistuuko puheen motorinen järjestelmä, jonka pääasiallinen tehtävä on puheen tuottaminen, tämän havaitsemiseen liittyvän ongelman ratkaisuun. Tässä väitöskirjassa tutkittiin puheen motorisen järjestelmän osallistumista puheäänten prosessointiin mittaamalla aivotoimintaa magnetoenkefalografian (MEG) avulla. Koska puheäänten kategorisaatioon johtavat havaintoprosessit tapahtuvat 200 millisekunnin aikana ääniärsykkeen alkamisesta, on MEG suoraan aivojen hermosolujen sähköistä toimintaa millisekunnin tarkkuudella mittaavana menetelmänä ideaalinen tämän väitöskirjan tutkimuksiin. Aivotoiminnan analysointiin käytettiin useita lähestymistapoja: virtadipoleja ja miniminormiestimaatteja lähdemallinnukseen, ärsykekohtaista adaptaatiota puheäänteen kategoristen edustusten kartoittamiseen, sekä aivojen oskillatoorisen eli värähtelevän toiminnan vaihesynkronisaatiota aivoalueiden välisen konnektiivisuuden tutkimiseen. Tulokset osoittavat, että 1) puheäänen auditiivinen informaatio yhdistyy 200 millisekunnin kuluessa äänen alkamisesta kuulijan motoriseen informaatioon siitä, miten kyseinen ääni tuotetaan, 2) tämä sensorimotorinen integraatio edesauttaa puheäänten kategorisointia, 3) puheen motorinen järjestelmä sisältää kategorisia puheäänten edustuksia, ja 4) nämä kategoriset edustukset ovat riippuvaisia tarkkaavaisuuden kohdistamisesta ääniin. Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että kun ihmiset suuntaavat tarkkaavaisuuden puheeseen, puheen motorinen järjestelmä rajoittaa puheäänten akustis-foneettista tulkintaa diskreetteihin kategorioihin yhdistämällä kuuloinformaatiota puheäänen tuottoon liittyvään motoriseen informaatiota. Tämä väitöskirja laajentaa ymmärrystä liittyen puheen motorisen järjestelmän rooliin foneettisessa prosessoinnissa ja tukee näkemystä, jonka mukaan puheen havaitseminen ei perustu ainoastaan aisti-informaatioon vaan sitä tulisi tarkastella sensorimotorisena prosessina.
Julkaisun otsikon käännösPuheen motorinen järjestelmä edesauttaa foneettista kategorisaatiota
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Sams, Mikko, Vastuuprofessori
  • Jääskeläinen, Iiro, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6836-7
Sähköinen ISBN978-952-60-6837-4
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • Puheen havaitseminen
  • kategorinen havaitseminen
  • puheen motorinen järjestelmä
  • aivot

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Puheen motorinen järjestelmä edesauttaa foneettista kategorisaatiota'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä